Medelålders man tittar in i kameran
Foto: Alexander Giacomini/ Ikon

Efterträdarval

Så gör ni om en förtroendevald avsäger sig sitt uppdrag.

Om en utsedd ledamot/ersättare i kyrkofullmäktige avsäger sig sitt uppdrag ska stiftsstyrelsen utse ny ledamot/ersättare.
Enligt Kyrkoordningen 38 kap, 70 och 71 §§, ska stiftsstyrelsen på anmälan av kyrkofullmäktiges ordförande utse en ny ledamot/ersättare om en i kyrkovalet utsedd ledamot/ersättare i kyrkofullmäktige avgår.Begäran om efterträdarval bör innehålla:

  • namn och personnummer på den person som avgår
  • nomineringsgrupp
  • uppdrag.

Observera att begäran ska komma från ordföranden i det beslutande organet i församling respektive pastorat.

Begäran om efterträdarval kan skickas med post till:

Stiftsstyrelsen
Västerås stift
Box 7
721 03  VÄSTERÅS

eller med e-post till:
vasteras.stift@svenskakyrkan.se

Obs! Om begäran skickas via mejl, uteslut då alltid personnummer.

Har du funderingar eller frågor som rör efterträdarval eller kyrkovalet är du välkommen att kontakta Per-Håkan Sandberg på 021-17 85 15 eller
per-hakan.sandberg@svenskakyrkan.se