En kvinna i blå tröja antecknar i ett block
Foto: Pixabay

Den dubbla ansvarslinjen

En guide för dig som är förtroendevald som stöd i ditt arbete.

Den dubbla ansvarlinjen innehåller en besktrivning av de olika beslutande organens roller, hur de förhåller sig till andrea organ och kyrkans tjäsntemannaorganisation. Du går tips och råd om vad du ska tänka på både innan du kandiderar och efter att du har blivit vald. Du hittar också beskrivningar av hur möten ska gå till, vad god etik innebär för förtroendevalda och exempel på vanliga utmaninar som du kan ställas inför som förtroendevald. 

Ladda ner guiden ”Den dubbla ansvarslinjen”