Bönevecka för kristen enhet

18-25 januari varje år firas "Böneveckan för kristen enhet" i 120 länder runt om i världen. Temat för 2023 är ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17).

Världens största ekumeniska manifestation

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder 18-25 januari. Årets tema är: ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17).

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten på söndag 22 januari oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund.

”Herre, du som kallade ditt folk ut ur slaveriet och in i friheten,
Ge oss styrka och mod att söka upp dem som saknar rättvisa.
Låt oss öppna våra ögon för behoven och komma till undsättning.
Samla oss genom din helige Ande till den flock som hör till Jesus Kristus, vår herde. Amen.”

Här kan du läsa mer om Böneveckan 2023.