Angående prövningen i Västerås stifts domkapitel av präst som utreds för kvinnofridsbrott

Den 5 februari publicerade Bergslagsbladet en artikel rörande prövningen i Västerås stifts domkapitel av den präst i Västmanland som utreds för kvinnofridsbrott. Det finns några viktiga fakta som inte framgick i artikeln.

Det finns fortfarande ett ärende i Västerås stifts domkapitel som rör den präst som är under utredning av åklagarkammaren. Ärendet är alltså inte avskrivet och prästens lämplighet för ämbetet kommer att tas upp till prövning i domkapitlet.   

Prästen som är under utredning har fått ta del av materialet i ärendet, då det är en del av en rättssäker handläggning i ett domkapitel att låta den som anklagas bemöta det som läggs honom eller henne till last.

Vi har full förståelse för att ärendet väcker starka känslor och att processen är påfrestande för alla parter. Domkapitlet hanterar ärendet så snabbt som det är juridiskt möjligt att göra.