Foto: Peter Forsberg

Angående Personligt brev till dig som är trans

Måndagen den 17 maj publicerades ”Personligt brev till dig som är trans”, vilket har skapat debatt.

Västerås stift har sedan länge arbetat med HBTQ-frågor. Regnbågsläger har arrangerats liksom särskilda läger för unga transpersoner. Stiftsmedarbetare har i sin nära dialog med transpersoner författat ”Personligt brev till dig som är trans.”

Det råder alltså å ena sidan ingen tvekan om att Västerås stift officiellt vill och verkar för att transpersoner ska finna stöd, livsmod och mening i Svenska kyrkans gemenskap.

Brevets formuleringar har å andra sidan inte varit förankrade i Västerås stifts officiella instanser, utan var tänkt som ett upprop från enskilda medarbetare i hela Svenska kyrkan. När det ändå kommunicerades i stiftets kommunikationskanaler uppstod en otydlighet om vem som är avsändaren och det har skapat undran och kritiska ifrågasättanden. 

Stiftsledningen ber om ursäkt för det och kommer därför att se över stiftskansliets rutiner kring intern och extern kommunikation för att undvika sådan otydlighet i framtiden. 

Stiftsledningen vill betona att Svenska kyrkan är öppen för alla och att det skav som kan uppstå av olika åsikter behöver hanteras med omsorg om varandra.

Medarbetarna som formulerat brevet vill betona att den feministiska kampen är avgörande för ett jämställt samhälle och skriver vidare: ”I en feministisk diskussion bör vi samtala med transpersoner, snarare än om transpersoner. Brevets avsikt var att framhålla både att den feministiska rörelsen behövs och att den måste få inkludera även transpersoner. Brevet vänder sig till transpersoner efter att vi lyssnat på deras berättelser om hur de upplever debatten. Som det står i brevet, så tror vi att alla behöver en bred solidarisk feminism som bekämpar trånga könsnormer.

Vi möter i våra verksamheter många unga transpersoner som far väldigt illa. Och vi ville med brevet säga att vi sett detta och att vi vill kroka arm med dem.”