Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon:+46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

3 miljoner till arbetet med asyl och migration i Västerås stift

Svenska kyrkan spelar, tillsammans med andra delar av civilsamhället, en viktig roll i integrationskedjan, från asyl till etablering av nyanlända. Nu har Västerås stift fått tre miljoner kronor från den europeiska Asyl, Migrations- och Integrationsfonden, AMIF, för att ta tillvara erfarenheterna av arbete med asyl- och integration i stiftets församlingar.

– Precis innan julledigheten fick vi det glädjande beskedet att vi beviljats medel för detta. Projektet kommer att starta i mars, berättar Therese Leopoldsson, stiftskonsulent för diakonal utveckling.

Många församlingar i Västerås stift har arbetat aktivt med asylfrågor under flera år, bland annat tack vare medel från Kyrkostyrelsen som delats ut under fyra år. Det är erfarenheterna från det arbetat som nu ska tas tillvara. Fokus kommer att ligga på hur samverkan med övriga civilsamhället och med det offentliga har fungerat.

– Genom att identifiera framgångsfaktorer och fallgropar vill vi verka för en strukturerad samverkan som bygger på ömsesidighet. Målet är att skapa en hållbar samverkan som både fungerar väl i det ordinarie arbetet lokalt och regionalt samt snabbt och effektivt kan växla upp vid behov av akuta insatser, säger Therese Leopoldsson.

Hon lyfter fram den regionala överenskommelsen ”Vägen in”, som finns mellan Regionen och kommunerna i Dalarna, som en inspirationskälla. Den består av fem samverkansområden; vägen till arbete, vägen till språk och utbildning, vägen till bostad, vägen till en god och jämlik hälsa samt vägen till social sammanhållning och delaktighet.

 – Målet med projektet är att vi som kyrka ska etablera en formaliserad samverkan med flera parter regionalt och lokalt i stiftets alla tre län, säger Therese Leopoldsson.