Foto: Mathias Cederholm

Viksängs församlingsråd

Ledamöter

Ordinarie
Solveig Östberg, Ordförande
Hans Degréus, Vice ordförande
Rolf Davidsson
Kerstin Spångberg
Lisbeth Neidenmark
Yvonne Copley
Klas Thuresson Eliasson, Kaplan

Ersättare
Jahn Stål
Inger Söderberg
Casper Carlsson

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från Viksängs församlingsråds sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.