Foto: Henrik Mill

Vigselmusik

I vigselgudstjänsten finns det möjlighet att både välja psalmer och egen favoritmusik. Bäst är att välja levande musik. Musiker finns, som gärna hjälper till med den.

Vigselmusik

Sång och musik är en viktig del av vigseln, inte minst som en möjlighet att sätta en personlig prägel. Det finns ett rikt utbud av psalmer att välja mellan, där alla sjunger med. I regel brukar man ha två eller tre psalmer. Många har även med andra typer av musik i vigselgudstjänsten, till exempel som ingångs- och utgångsmusik och solosång. I samband med vigselsamtalet kan ni komma överens med prästen och musikern om musikvalet.

Vigselmusik

Här kan ni lyssna på musik som är populär på bröllop. Ni kan förstås också välja er egen musik.

Vigselpsalmer

Här hittar ni några populära vigselpsalmer. Några hittar ni till musik på spotify och några på Youtube. När ni träffar prästen som ska ha vigseln kan ni komma överens om vilka psalmer som passar er bäst:

Psalm 82 Gud, se i nåd till dessa två som vi här ser inför dig stå med löfte att i liv och död gemensamt dela lust och nöd.
De slutit nu i denna stund ett heligt kärlekens förbund.
I nåd, o Herre hos dem bliv och din välsignelse dem giv.
Här levs ej blott i rosengård, och mången prövning kan bli hård;
behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.
Text: J L Runeberg
Musik: Strassburg
 
Psalm 84 Vi lyfter våra hjärtan, till dig, o Fader vår, i tacksam- het och lovsång och bön för dessa två.
Vi ber dig, låt dem lämna sig själva i din hand och hjälp dem hålla löftet som de har gett varann.
Vi tackar för den glädje som du har gett åt dem.Välsigna deras framtid,
välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek som gjorde dem till ett, det största du som gåva
och ansvar åt oss gett.
Text: A Frostenssn
Musik: M Teschner
 
Psalm 410 Gud skapade av jord två mänskor för varann som avbild av sig själv, till kvinna och till man. Så skall ni nu tillsammans bli
den enhet ni är skapta till; där delar ni hans kärleks liv. Som mänskor får vi svar på frågan vem vi är av den som lika djupt oss känner och har kär. Nu skall det svar er kärlek ger
få spegla glädjen där ni ser hur Gud den högste älskar er.
Två människor får gå
så långt som livet är
tillsammans på den väg där Herren Gud går med. Så får ni dela liv och bröd, och Gud skall ge i lust och nöd sin kraft och hjälp i liv och död.
Text: Å Löfgren
Musik: J D Edvards
 
Psalm 411 Gud har omsorg om sitt släkte, han har sett vår ensam- het. Han har skapat man och kvinna,han har styrt i hemlighet
deras vägar till ett möte där de livets källa fann. Kärlek ger han oss att räcka
som en blomma åt varann.
Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi.
Fågelns dun och solens kärna är hans verk, och så är vi.
När det mörknar över jorden, när det skymmer i vårt hus,
skapar kraft vill Herren ge oss,
mod och lus att tända ljus.
Text: B G Hallqvist 
Musik: E Hovland
 
Psalm 834b Se, livet vill blomma i Skaparens hand som lustgårdens örter och träd, då hjärtan är tända hos kvinna och man att älska och glädja varandra.
Vi lyfter till Herren vårt tack och vår bön för gåvan han ger i vår vård. Låt växa och mogna, om lust byts i nöd, den kärlek som bundit oss samman.
Så stärk oss att bära den vardag vi får i kärlek som ej söker sitt. Bevara ett ljus och en fröjd hos oss två från livet vid skapelsens källa.
Text: Gösta Wrede
Musik: Lennart Hultin
 
Psalm 199 Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir återfött. 
De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd, de rika örtesängar och lundens gröna träd, de skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna, som räcker året om.
Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud, skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud? Min själ, upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång till den som vill oss nära och fröjda på en gång.
0 Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld. Dig, glädjesol, vi hälsar. Värrn upp vårt sinnes köld. Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek far. Vänd bort all sorg och smärta du vän som allt förmår.
Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.
Text: I Kolmodin, JO Wallin, B G Hallqvist 
Musik: Svenskfolkvisa 
 
Psalm 200 I denna ljuva sommartid gå ut, min
själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står, se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor!
Av rika löv är grenen full, och jorden täckt sin svarta mull med sköna gröna kläder. De fagra blornmors myckenhet med större prakt och härlighet än Salomos dig gläder.
Nu växer säd för skördens ti och ung och gammal gläds då och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått oss människor så mycket gott var dag och stund bevisa. 
När jag hör trastens klara sång när lärkan jublar dagen lång högt ovan fält och backar, då kan jag icke tiga still. Min Gud, så länge jag är till för livet jag dig tackar.
Ack, är det redan här så skön På denna jord, så härligt grönt, hur skall det då ej bliva i himmelen, där Gud berett vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva.
Ack, att jag redan stode där inför din tron, o Herre kär, och bure mina palmer. jag ville då på änglars vis instämma i ditt lov och pris med tusen sköna psalmer.
Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar den sommar som av nåd jag far. Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar.
Behåll mig till ditt paradis, och låt mig på de trognas vis i dina gårdar grönska. Låt mig få tjäna dig allen, i trohet sann, i kärlek ren,
så vill jag mer ej önska.
Text: P Gerhardt, von Düben,  COAngeldorff,  BGHallqvist 
Musik: N Söderblom
 
Psalm 201 v 1-3 1-3  En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solen
ljus och lunden sus och vågens sorl bland viden förkunnar sommartiden.
Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa: ur skogens snår, ur stilla bo frarnklingar deras visa. En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada kväden, från blommorna och träden.
Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder. Allt kött är hö, och blomstren dö, och tiden allt fördriver; blott Herrens ord förbliver.
Text: C D af Wirsén
Musik: W Åhlén