Foto: Peter Freyhult

Västerås domkyrkoförsamlings församlingsråd

 

Västerås domkyrkoförsamlings församlingsråd verkar för gudstjänstlivet i församlingen och förvaltandet och utvecklandet av kyrkorummet. Rådet hanterar de frågor som finns i kyrkoordningen och de som därutöver fattats av kyrkofullmäktige. 

Församlingsrådet består av 10 ledamöter och 5 ersättare, rådet har 8 möten per år. Som exempel på rådets uppgifter kan nämnas gudstjänstschema, hantering av kollekter och utveckling av frivilligarbete. 

Under denna mandatperioden har rådet tagit fram ett pastoralt program och kommer att speciellt arbeta med information, gudstjänsterna, värdskap och guideverksamhet. Församlingsrådet kommer också delta i planeringen av ett kommande besökscentrum vid domkyrkan.

Ledamöter

Ordinarie
Ingemar Egelstedt, Ordförande, 070-665 27 27
Skicka e-post till Ingemar Egelstedt
Asta Matikainen Lecklin, Vice ordförande
Emma Christensson
Lars-Evert Larsson
Anders Westman
Cecilia Alexandersson
Birgitta Eklund
Monica Szabo
Magnus Nystedt
Ingrid Högsberg
Johan Sköld, kaplan

Ersättare
Ulla Björnberg
Lisbeth Kohls
Cicilia Sedvall
Francesca Åström
Marita Edvall Dahlgren

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från Västerås domkyrkoförsamlingsråds sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.