Foto: Henrik Mill

Västerås domkyrkoförsamlings församlingsråd

 

Västerås domkyrkoförsamlings församlingsråd verkar för gudstjänstlivet i församlingen och förvaltandet och utvecklandet av kyrkorummet. Rådet hanterar de frågor som finns i kyrkoordningen och de som därutöver fattats av kyrkofullmäktige. 

Församlingsrådet består av 10 ledamöter och 5 ersättare, rådet har 8 möten per år. Som exempel på rådets uppgifter kan nämnas gudstjänstschema, hantering av kollekter och utveckling av frivilligarbete. 

Under denna mandatperioden har rådet tagit fram ett pastoralt program och kommer att speciellt arbeta med information, gudstjänsterna, värdskap och guideverksamhet. Församlingsrådet kommer också delta i planeringen av ett kommande besökscentrum vid domkyrkan.

Ledamöter

Ordinarie
Ulla Lithén, Ordförande
Karin Thorborg
Lars-Evert Larsson
Cecilia Alexandersson
Ingrid Högsberg
Anders Westman
Lisbeth Kohls
Marita Edvall
Ingemar Egelstedt
Göran Erlandsson

Ersättare
Cicilia Sedvall
Carl-Johan Norström
Birgitta Kelfe
Sophie Nilsson
Maria Kesselring 

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från Västerås domkyrkoförsamlingsråds sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.