Väntjänst

Väntjänsten finns till för dig som vill ha ett besök och för dig som vill göra skillnad.

Vill du göra skillnad?
Det finns många som är ensamma idag. Därför finns väntjänsten, en volontär som håller kontakt med en äldre som känner sig ensam, genom att besöka, ledsaga eller samtala över telefon. Väntjänst kan också innebära besök hos en barnfamilj eller nyanländ med få sociala kontakter.
Vill du göra skillnad och ge lite av din tid till en medmänniska? Då finns möjligheten att bli en resurs inom väntjänsten.

Vill du få besök?
Behöver du hjälp av väntjänsten? Vill du få besök och en pratstund i ditt hem? Väntjänsten finns för dig!

Kontaktpersoner i väntjänsten:

Jobba ideellt som volontär

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideellt engagerad och volontär är du med och bär kyrkan tillsammans med anställda och förtroendevalda.