Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Valnämnden

Här kan du läsa om valnämnden och den och roll och det uppdrag som valnämnden har. Du hittar också de förtroendevalda som sitter i nämnden just nu.


Valnämnden har till uppgift att organisera och genomföra kyrkovalen i Västerås till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet.

Kyrkoval genomförs varat fjärde år. Senaste kyrkovalet var i september 2013. Nästa kyrkoval kommer att ske i september 2017. Förberedelserna inför nästa val börjar under 2016.

Ledamöter
De förtroendevalda i valnämnden är utsedda av kyrkofullmäktige på förslag av de kyrkopolitiska nomineringsgrupperna. Det finns fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. De personer som sitter i valnämnden just nu är valda för mandatperioden 2014 – 2017.

Valnämndens presidium
Lars-Evert Larsson Ordförande (S)
Barbro Schneeberger Förste vice ordförande (BA)
Rune Vikman Andre vice ordförande (POSK)