Vigsel - ta kärleken på allvar
Foto: Magnus Aronsson

Ta kärleken på allvar

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det nya.

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg.

Att visa upp sin kärlek inför anhöriga och vänner i en vigselgudstjänst är ett sätt att ta kärleken på allvar. Det blir en dag att minnas, som då ni gav varandra löftet och som då ni fick stöd från Gud och era nära och kära.

För kristna har kärleken alltid varit det centrala. Det är den mäktigaste av krafter i det godas tjänst. Lika kraftig medmänniska till medmänniska som mellan två som lovar ett fortsatt liv tillsammans. Mest känd är den gyllene regeln: allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du också göra mot dem. I brevet till Korinitierna beskriver Paulus kärleken på ett annat sätt:

Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp,
den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
1 Kor 13:4-7, 13

 

 

BRÖLLOPETS SYMBOLER

En del symboler kan kännas otidsenliga, men många håller ändå fast vid dem. Det enda ni egentligen behöver tänka på är att ha en ring, eftersom den har en roll i vigselgudstjänsten.

Ringen
Vigselringen, eller ringarna, är en sluten cirkel och det är en urgammal symbol för evighet och eviga förbund. Prästen läser en bön över ringen, eller ringarna, och brudparet håller gemensamt i den medan de uttalar sina löften till varandra.
En ring kan vara av vilket material som helst. 

Brudklänningen
Den vita brudklänningen slog igenom på bred front i början av 1900-talet och symboliserade oskulden. Dessförinnan bar bruden oftast en svart klänning, som även fungerade vid andra högtider. Vilka kläder ni vill bära bestämmer ni själva.

Brudkrona
Många kyrkor har en brudkrona som ett brudpar kan låna. Traditionen att bära brudkrona går tillbaka till medeltiden. Den var en symbol för jungfru Maria, både som himmelsdrottning och som den kyska kvinnan.

Brudslöja
Brudslöjan var tidigare en symbol för brudens oskuld.

Brudparet går in tillsammans
Traditionen att brudens far överlämnar bruden till brudgummen är inte svensk från början utan kommer till oss från andra länder, där det är vanligt. I svensk tradition går brudparet gemensamt fram till altaret för att visa på bådas frivillighet.

Riskorn
I slutet av 1800-talet infördes seden att kasta ris eller sädeskorn över brudparet för att bringa fruktsamhet och rikedom till paret. Då och då hör man att småfåglarna blir sjuka av att picka i sig riskornen. Vissa kyrkor har därför förbud mot riskastning. Vill man, kan man ersätta riset med konfetti, såpbubblor eller blomsterblad.