Händer som räcker över valkuvert i samband med kyrkoval.
Foto: Magnus Aronson

Styrning & demokrati

Svenska kyrkan Västerås är en demokratiskt styrd organisation. Här hittar du styrelser, råd, utskott och nämnder och dokument som hör till styrningen.