Händer som räcker över valkuvert i samband med kyrkoval.
Foto: Magnus Aronson

Styrning & demokrati

Svenska kyrkan Västerås är en demokratiskt styrd organisation. Här hittar du styrelser, råd, utskott och nämnder och dokument som hör till styrningen.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Västerås högsta beslutande organ. Här kan du läsa om fullmäktiges roll och uppdrag samt vilka ledamöter som sitter i fullmäktige just nu. Längst ned på sidan hittar du också protokollen från kyrkofullmäktiges möten.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Västerås styrelse. Här kan du läsa om kyrkorådets roll och uppdrag och se vilka som sitter i kyrkorådet just nu. Längst ned på sidan hittar du handlingarna till kyrkorådets möten och protokollen från kyrkorådets möten.

Utskott och nämnder

Här hittar du utskott och nämnder i Svenska kyrkan Västerås.

Församlingsråden

Här hittar du församlingsråden i Svenska kyrkan Västerås och kan läsa protokollen från deras sammanträden.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa om hur förtroendemannaorganisationen är uppbyggd och se vilka personer som företräder dig som medlem i Västerås.

Valresultaten

Hur gick det i valet? Här finns länkar till valresultaten 2001–2021!

Styrande dokument

Här finns länkar till olika lagstiftningar som styr Svenska kyrkans verksamhet. Du hittar också dokument som på olika sätt styr verksamheten i Svenska kyrkan Västerås.

Nomineringsgrupper

Här kan du läsa om de kyrkopolitiska nomineringsgrupperna som finns i Västerås och se hur mandaten i kyrkofullmäktige är fördelade mellan de olika grupperna just nu.