Foto: Henrik Mill

Kyrkan och idrott

Schysst eller... För att skapa ett vinnande lag och en framgångsrik idrottskarriär krävs en schysst idrottsmiljö. Svenska kyrkan kan ställa upp som resurs när det gäller att skapa en god idrottsmiljö för fler.

Värdegrunden och barnen

Många idrottsledare är vana att leda den fysiska träningen, men känner sig ovana att leda arbetet med värdegrundsfrågorna. För att bygga ett vinnande lag eller idrottare behöver barn också förstå hur man ska träna sitt sociala jag.

Ett lag som inte känner glädje och gemenskap kan aldrig bli ett vinnande lag. I det ligger ett långsiktigt arbete med att stärka individen utifrån sina förutsättningar både mentalt och fysiskt och att få glädjen till idrotten att smitta av sig till andra.

Pedagoger och präster i Svenska kyrkan är vana vid att leda ett arbete med värdegrundsfrågor. Det sker i barn- och ungdomsgrupper och i konfirmandgrupper. Kyrkans uppdrag är att skapa goda mötesplatser för alla, kanske framför allt för barn och unga. Idrottsmiljön kan vara en sådan mötesplats. Därför vill vi hjälpa till med att utveckla den.

Det kan vara genom: teambuilding, värderingsövningar, idrottskonfirmation eller vad vi kommer överens om.

Våra pedagoger är utbildade för arbetet med värdegrundsfrågor. I deras pedagogiska verktygslåda finns metoder för både samtal och praktiska övningar i och utanför idrotten. Ta kontakt med oss, så berättar vi mer om hur vi ska kunna samverka med din idrotts barn och unga.

 

Kontakt

  Idrottsrörelsens värdegrund

  Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:

  Glädje och gemenskap
  Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Idrottsrörelsen vill bedriva och utveckla all verksamhet så att idrottare ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Allas rätt att vara med
  Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

  Rent spel
  Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

  Demokrati och delaktighet
  Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.