Ingela Welén vid visning i domkyrkan
Foto: Henrik Mill

Samarbete med skolor skapar sammanhang

Ingela Welén är domkyrkopedagog och tar emot många skolbesök på ett år, både från skolor i Västerås men också från andra län och kommuner. Eleverna som kommer på besök kan vara i alla åldrar och har många olika frågor och tankar.

- Jag brinner personligen för att skapa en känsla av sammanhang. Det finns en stor psykisk ohälsa bland unga idag, där många har ett stort behov av att hitta ett sammanhang där de känner att de hör hemma och kan känna sig trygga. Det är för mig det som har störst fokus, säger Ingela Welén.

Det finns pedagogiska program för alla åldrar i Västerås kyrkor. De är alla helt kostnadsfria att ta del av och kan ha olika inriktning beroende på elevernas åldrar och lärarnas önskemål.

- Det allra roligaste är när jag får undervisa i svåra frågor och ser att det leder till en utveckling. Som när vi hade en stor utställning kring hbtqi som hette ”God love pride” och kunde lära ut verktyg och hjälpa elever och lärare att hitta en väg att bemöta hot och rädsla, berättar Ingela.

- Att våga lyfta fram frågor som väcker känslor är oerhört viktigt. Det kan också vara lättare för mig som kommer utifrån att belysa svåra frågor, säger Ingela.

Undervisningen genomsyrar all verksamhet, till exempel under eller i karaktären Sjörövar-Sally som är Mälarens fegaste pirat och lär barnen samarbeta och samtidigt undervisar om dopet.

Livslångt lärande

I vår kommer fokus på skolprogram för årskurs 7 och uppåt i Domkyrkan att vara ”Ljusbärare” en utställning som belyser Johannes Rudbeckius och Malin Hisings betydelse för dagens kunskapssamhälle där alla har samma rätt till utbildning.

En annan viktig del av undervisningen är att möta alla turister som kommer till domkyrkan.

- Jag arbetar med det livslånga lärandet, vilket innebär att jag håller visningar och erbjuder dramatiserade visningar även för vuxna. Jag tycker att det är viktigt att våga berätta om det svåra och mörka. Drama handlar inte om vad som är rätt och fel utan om att du ska kunna känna om vad som är rätt och fel för dig, avslutar Ingela.

Fakta om Svenska kyrkan Västerås pedagogiska program

Ett femtontal medarbetare med undervisning för barn och unga, med allt från skolbesök, studiebesök, konfirmandundervisning och olika former av skolsamarbeten. Läs gärna mer här: https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/pedagogiska-program--verksamhet-for-skolan

Alla pedagogerna är öppna för önskemål från skolor och det finns stora möjlighet att få ett anpassat skolprogram.