Foto: Henrik Mill

Rudbeckiusvandring

Under jubileumsåret hoppas vi att många vill göra den interaktiva Rudbeckiusvandringen i en av Sveriges två kunskapstrianglar, där kyrka, skola och bibliotek då och över tid fram till idag samverkar till det moderna kunskapssamhället.

Vandringen går i närområdet omkring Rudbeckianska, domkyrkan och stadsbiblioteket. Den omfattar sex platser och passar bra för alla åldrar. 
På varje plats finns en QR-kod som du skannar med din mobil. Då kommer du till en webbplats med film, text och bild som beskriver det du ser framför dig.

Det finns även en karta framtagen som visar platserna på vandringen. Du hittar den nedan men den finns även upptryckt och går att hämta i Västerås domkyrka.

Vandringens sex platser

Domkyrkobyggnaden

Västerås domkyrka har anor från 1100-talet, då den första domkyrkan byggdes i gråsten. Här hittar du spår av en tusenårig historia.

Ritning av konsistoriebyggnaden

Rudbeckianska då och nu

Du står nu på nuvarande Rudbeckianska gymnasiets område.

Rudbeckianska gymnasiet idag

Den ursprungliga skolan grundades år 1623 då fundationsbrevet utfärdades till biskop Johannes Rudbeckius av Gustaf den andre Adolf. Från början var det en skola för präststuderande där eleverna kallades djäknar. Men Johannes och hans fru Malin Hising ansåg att även flickor behövde utbildning och grundade därför några år senare Sveriges första flickskola, kallad Pigeskolan.

Ritning från Alvin av den första skolbyggnaden

Den första skolbyggnaden

Här låg den första skolan vid en plats som kallades Djäkne- eller Lekplatsen. Den revs i mitten av 1800-talet och ersattes av modernare skolbyggnader, som idag är Rudbeckianska gymnasiet.

Västerås Stadsbibliotek

Västerås stadsbibliotek och stiftsbiblioteket

Västerås stadsbibliotek, är en modernistisk byggnad som invigdes 1956. Det ligger i direkt anslutning till såväl Rudbeckianska gymnasiet som Västerås domkyrka.

Proban

Proban

Proban är Sveriges enda bevarade skolfängelse. Det användes ända fram till 1801. Det är lätt att förstå att det inte var en plats där du ville hamna.

Karta över Rudbeckiusvandringen
Karta över Rudbeckiusvandringen

Vilka var Johannes Rudbeckius och Malin Hising

Johannes Rudbeckius och Malin Hising

Johannes Rudbeckius anlände som biskop i Västerås stift 1619 och grundade Sveriges första gymnasium tillsammans med sin fru Malin Hising 1623. De tog även initiativet till att starta Sveriges första skola för flickor 1632.