Rudbeckianska gymnasiets område

Du står nu på nuvarande Rudbeckianska gymnasiets område. Skolan bestod vid grundandet av tre byggnader men Trivialskolan brann ned i den stora stadsbranden 1714. Idag har Rudbeckianska gymnasiet fyra byggnader och två idrottshallar. Det gula huset med huvudingång mot Domkyrkan kallas ”Gamla huvudbyggnaden” och byggdes under mitten av 1800-talet. Arkitekt var Pehr Johan Ekman. Till höger ser du de byggnader som kallas ”Gamla annexet” och ”Nya annexet”, båda uppförda i början av 1900-talet. Den senast uppförda byggnaden är Hallskolan som byggdes år 1952, och ritades av Sven Ahlbom.

Förutom skolbyggnader kan du närmast domkyrkan se en vit byggnad. Där låg gymnasiebiblioteket under en period innan det flyttades till nuvarande stadsbiblioteket sommaren 1955. Här ser ni hur man tog hjälp av rutschkanor för att flytta böcker och handskrifter. 

Snett bakom den vita byggnaden finns klockstapeln där vi fortfarande kan höra klockan från 1701 som ursprungligen var upphängd i ett litet torn mitt på det gamla gymnasiets tak. Stapeln är ritad av Erik Hahr. Den röda träbyggnaden vid klockstapeln var lektorn i teologis bostad, återuppförd efter stadsbranden 1714.

Där Kyrkbacksgården ligger idag, startade Johannes Rudbeckius 1621 ett av Sveri­ges första tryckerier. På så sätt kunde gymnasiet trycka sina egna skrifter och bli självförsörjande på läroböcker. Söder om Biskopsgården och bredvid Sveriges första flickskola fanns även en bokhandel med tryckeriets böcker. (bild på salukatalogen?]

Information om jubileumsvandringen

Välkommen till jubileumsvandringen som togs fram till Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum 2023. Vandringen rör sig i en av Sveriges två kunskapstrianglar, där kyrka, skola och bibliotek då och över tid fram till idag samverkar till det moderna kunskapssamhället.