Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Revisionen

Här kan du läsa om den roll som kyrkofullmäktiges revision har och se vilka som sitter i revisionen just nu.


Revisionens huvuduppgift är att fortlöpande följa och ganska Svenska kyrkan Västerås ekonomi och förvaltning. De ska också granska att kyrkorådet har god tillsyn över verksamheten, att det finns goda rutiner och att de följs.

Revisorernas arbete mynnar årligen ut i en revisionsberättelse med förslag om ansvarsfrihet. I berättelsen kan revisorerna göra påpekanden om vilka förbättringar som behöver göras. Ernst och Young är auktoriserad revisor för Västerås pastorat från år 2015 på förslag av kyrkofullmäktige.  

Ledamöter
De förtroendevalda revisorerna är valda av kyrkofullmäktige på förslag av de kyrkopolitiska nomineringsgrupperna. Den som sitter i revisionen får inte vara ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige eller sitta med i något av de övriga styrelseorganen. Kyrkofullmäktiges minoritet tillsätter posten som ordförande för revisionen.

De personer som sitter i revisionen just nu är utsedda för mandatperioden 2014 – 2017.

Revisionens presidium
Maria Borg (POSK) Ordförande
Gunnar Stenberg (S)  Förste vice ordförande 
Lennart Kjellin (C) Andre vice ordförande: