Regnbågskatedralen - i hjärtat av Västerås

Västerås domkyrka är en självklar och viktig del av Västerås. Den är också en Regnbågskatedral!

Kanske har du sett regnbågsflaggan vaja i flaggstången utanför Västerås domkyrka? Traditionellt uppmärksammas officiella dagar som synliggör hbtqi-frågor just genom flaggning med nämnda symbol, men Västerås domkyrka med domkyrkokaplan Peter Forsberg i spetsen arbetar för att regnbågen ska få lysa i och över katedralen på fler sätt, och särskilt välkomna den, som kanske inte ens vet att hen kan finna sin plats i kyrkan.

- Det handlar inte om att utesluta andra – utan att arbeta synligt och inkluderande särskilt för de grupper som historiskt sett marginaliserats. Vi som kyrka ”vet” att dessa grupper har en självklar plats i gemenskapen, men generellt sett har vi bristande kunskap kring komplexiteten och vad det faktiskt innebär i praktiken – för oss, säger Peter.

Att Svenska kyrkan är öppen för alla är inga konstigheter. Men att uttrycket ”alla” faktiskt inte räcker för att den som identifierar sig som hbtqi faktiskt ska känna sig inkluderad och välkommen är inte allmänheten alltid införstådd med.

- Den som tillhör normen kan inte föreställa sig hur det känns att aldrig omnämnas, benämnas vid fel pronomen och att alltid känna en osäkerhet kring om en faktiskt är välkommen eller inte.


Vad är då en Regnbågskatedral?

- Det är en helhet, med flera beståndsdelar, berättar Peter. Självklart kommer vi för det första fortsätta flagga vid speciella dagar som uppmärksammar hbtqi-frågor. Utöver det firar vi Gudstjänst i regnbågens alla färger regelbundet över året, istället för som tidigare bara en gång i samband med Pride.

Idag finns redan en grupp för regnbågskonfirmander och en regnbågsungdomsgrupp men Peter menar att det behövs mer.

- Kanske viktigast av allt för Regnbågskatedralen är att arbeta för att skapa fler trygga rum och mötesplatser för hbtqi-personer – i alla åldrar. Särskilt unga vuxna inom hbtqi-communityt har i Västerås ingenstans att ta vägen. Den som tillhör den här gruppen behöver, precis som alla andra människor, få möta varandra, sig själv och Gud utan rädsla att bli ifrågasatt eller hånad, och någonstans få tillhöra normen. Målsättningen är att kyrkan ska kännas trygg och självklar för dig, oavsett om du är trans, queer, gay, bi, hetero eller annat.

 

 

Vad är en Gudstjänst i regnbågens alla färger?

Gudstjänst i regnbågens alla färger, också ibland kallad Regnbågsgudstjänst eller Regnbågsmässa, är en inkluderande gudstjänst som firar mångfalden och kärleken. Prideflaggan läggs över altaret och katedralen lyser upp i regnbågens färger.