Foto: Henrik Mill

Prao i kyrkan

Är du intresserad av en praoplats? I Svenska kyrkan Västerås arbetar präster och diakoner, musiker och pedagoger. Men även ekonomer, personalvetare, vaktmästare och kommunikatörer. Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

Isac var prao hos Svenska kyrkans kommunikatörer under en vecka i september, som övningsuppgift bad vi honom göra en intervju, med sig själv.

Har din syn på kyrkan ändrats under din tid som prao?
Ja, innan jag kom hit trodde jag nästan att jag skulle mötas av en gospelkör på arbetsplatsen. Det kom i princip som en chock när jag upptäckte vilken mångfald det fanns bland de jag mötte under min praotid. Även det faktum att en stor del av kyrkans material hade mycket historiskt och kulturellt innehåll överraskade mig. Man ser tydligt hur kyrkan aktivt arbetar för en modern och öppen kyrka. 

Isac var praktikant hos Svenska kyrkans kommunikatörer under en vecka i september.

Hur har din vecka sett ut i form av arbete?
Jag har jobbat med kommunikatörerna hela veckan, och har fått besöka och utforska många av Västerås kyrkor. Det har varit en stor variation i mitt arbete, och jag har gjort allt från att arbeta om texter till mer fysiskt arbete, som paketering av broschyrer. Under veckan har jag dessutom fått svar på många av mina frågor kring kyrkan, och kyrkans arbete. 

Vad har du tagit med dig från denna praoplats?
Jag har främst lärt mig att vara mer öppen och inte döma saker på förhand. Såklart har jag även tagit med mig en massa frågor och svar om livet och värderingar, och lärt mig hur allt detta alltid kommer ner till dig som individ. Mitt råd till dig som läsare är att aldrig dra slusatser om något innan du har försökt få en verklig och rättvis bild av det.