Foto: Mathias Cederholm

Önsta församlingsråd

Önsta församlingsråd stödjer och inspirerar medarbetarna i församlingen. Vi engagerar oss också i utformningen av kyrkorummen och i gudstjänsterna, utser kyrkvärdar och deltar i det internationella arbetet samt representerar församlingen i olika sammanhang. Vi är med i arbetet med budget samt målsättning och uppföljning av verksamheten. Fokus för rådet är barnfamiljer mitt i livet, upplyftande gudstjänster, nytänkande och öppenhet, samt att se Gud i varje människa.

Rådet skall också utveckla frivilligverksamheten och företräda församlingen i förhållande till församlingsbor och lokala intressen. 

Ledamöter

Ordinarie
Yngve Anderberg, Ordförande
Elisabeth Granberg, Vice ordförande
Gunilla Bengtsson
Ann-Sofie Berglund
Charlotta Granberg
Anette Lindström
Per-Åke Olofsson
Mikael Thorgren
Sara Secund, kaplan

Ersättare
Siv Anderberg
Kristina Liderfeldt Andersson
Anne-Marie Nyström
Arne Sellberg