Foto: Henrik Mill

Önsta församlingsråd

Önsta församlingsråd stödjer och inspirerar medarbetarna i församlingen. Vi engagerar oss också i utformningen av kyrkorummen och i gudstjänsterna, utser kyrkvärdar och deltar i det internationella arbetet samt representerar församlingen i olika sammanhang. Vi är med i arbetet med budget samt målsättning och uppföljning av verksamheten. Fokus för rådet är barnfamiljer mitt i livet, upplyftande gudstjänster, nytänkande och öppenhet, samt att se Gud i varje människa.

Rådet skall också utveckla frivilligverksamheten och företräda församlingen i förhållande till församlingsbor och lokala intressen. 

Ledamöter

Ordinarie
Karin Larses, Ordförande
Yngve Anderberg
Joakim Arnstjerna
Ann-Sofie Berglund
Elisabeth Granberg
Anette Lindström
Per-Åke Olofsson
Charlotta Numan

Ersättare
Kristina Liderfeldt Andersson
Anne-Marie Nyström
Arne Sellberg
Emma Hedberg Sehlberg