Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Önsta församlingsråd


Bild: Henrik Mill

Önsta församlingsråd stödjer och inspirerar medarbetarna i församlingen. Vi engagerar oss också i utformningen av kyrkorummen och i gudstjänsterna, utser kyrkvärdar och deltar i det internationella arbetet samt representerar församlingen i olika sammanhang. Vi är med i budgetering, målsättning och uppföljning av verksamheten. Fokus för rådet är barnfamiljer mitt i livet, enkla och upplyftande gudstjänster, nytänkande och öppenhet, samt att se Gud i varje människa.

Rådet skall också utveckla frivilligverksamheten och företräda församlingen i förhållande till församlingsbor och lokala intressen. 

Ledamöter

Ordinarie
Yngve Anderberg, Ordförande, 070-69 78 337,
yngve.anderberg@telia.com
Per-Åke Olofsson, vice ordförande, 073-585 51 39,
per-ake.olofsson@telia.com
Inga-Lill Andvallen
Elisabeth Granberg
Charlotta Granberg
Siv Anderberg
Gudrun Lindén
Mikael Thorgren
Emelie Söderholtz, kaplan, 021-40 38 54
Emelie Söderholtz

Ersättare
Lars-Olof Carlsson
Anette Lindström
Arne Sellberg
Gunilla Bengtsson

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från Önsta församlingsråds sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.