Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon:+46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Tortuna kyrka

Läs om Tortuna kyrka, om de bäst bevarade medeltida kalkmålningarna i stiftet och om predikstolen från 1600-talet.

Tortuna kyrka fick till stor del sitt yttre utseende på 1700- och 1800-talet. Därför liknar den de många sockenkyrkorna som byggdes runt om i hela landet vid denna tid, bland annat med den tidstypiska formen på tornet. I förhållande till utsidan är kyrkorummet mer varierat. Här möts man av föremål från hela kyrkans historia, och till och med ännu äldre.

Mest framträdande är de vackra stjärnvalven som är prydda med de bäst bevarade medeltida målningarna i stiftet, från omkring 1500. De har aldrig varit överkalkade och saknar motsvarigheter i andra kyrkor både vad gäller stil och motiv. Även väggarna målades med ovanliga motiv, men de är i betydligt sämre skick på grund av tidigare överkalkningar och fönsterförstoringar.

Vanhelgat av en tjur

Strax öster om Tortuna kyrka har man hittat kristna gravar, vilket antyder att det kan ha funnits en tidigare kyrka här. Legenden berättar både om ett träkapell som man var tvungen att ersätta efter att en tjur tagit sig in och vanhelgat det och om ett tidigare kyrkobygge som trollen hela tiden förstörde.

Viktiga år

Dagens kyrka byggdes under 1200-talet och är till stora delar bevarad under senare tiders putslager. En av de större förändringarna skedde redan under andra halvan av 1400-talet. Då byggdes de två praktfulla och välbevarade tegelvalven, som ersatte ett tidigare trävalv. Triumfkrucifixet som är från samma tid finns också kvar i kyrkan.

Okänd mästare

Omkring år 1500 kom en okänd mästare till Tortuna och målade valven och väggarna. Man vet inte vem mästaren som har gjort dem är och inga andra murmålningar av hans hand är kända. Han var både teologiskt och konstnärligt skicklig och använde flera mycket ovanliga motiv.

Plundrad och bränd

1521 ska kyrkan ha blivit plundrad i samband med slaget om Västerås. Ett halvt sekel senare antände ett blixtnedslag kyrkans tak och klockstapel varpå stora renoveringar krävdes. Kyrkan var inte helt återställd förrän i mitten av 1600-talet. Då införskaffades också nya bänkar och den bevarade predikstolen, tecken på att reformationen börjat lämna större avtryck i kyrkorummet. Samtidigt kalkades också väggmålningarna över.

Rivning och nybyggnad

Under 1700- och 1800-talet förlorade kyrkan mycket av sitt yttre medeltida utseende. Det var bland annat under den perioden som tornet tillkom. I början av 1780-talet revs det medeltida vapenhuset, som då ska ha varit i dåligt skick. Man flyttade också på portalerna och förändrade fönstrens utseende. 40 år senare skedde nästa stora förändring. Då byggde man tornet, rev den gamla klockstapeln och byggde om taket så att det fick det nuvarande utseendet. På 1930-talet var det dags för en stor förändring av kyrkorummet, som enligt tidens mode syftade till att återställa kyrkan. Väggmålningarna togs då fram och restaurerades, samtidigt som bland annat nya bänkar och ett nytt korfönster sattes in.

Sålda antikviteter

1867 bestämde sockenmännen i Tortuna att de skulle sälja flera föremål till Historiska museet. Bland dem fanns passionssviten, tre träskulpturer och ett altarskåp, alla från decennierna omkring 1500. Anledningen var att de behövde pengar till en renovering. Greve Gustaf Malcolm Hamilton reserverade sig mot det ”vandaliska beslutet” som han menade skulle orsaka kyrkan stor skada. Senare har församlingen försökt återfå föremålen utan att lyckas.

6 saker du inte får missa


1. Kalkmålningarna
Målningarna från omkring 1500 av en okänd mästare lyser ännu i ovanligt klar prakt. Många av motiven är både mycket ovanliga och intressanta. Valven myllrar av profeter och helgon, bland dem flera nordiska. I det västra finns också en dramatisk framställning av yttersta domen och änglar med Jesus pinoredskap. Längs hela den norra väggen berättar en serie bilder om Jesus lidande och död och på korväggen avbildas de sju katolska sakramenten. En ovanlig serie bilder på den södra väggen berättar om Sankt Erasmus hemska tortyr och död. Det finns också rester efter invigningskors från 1470-talet och ett draperimåleri från 1600-talet.

2. Passionssviten
På tio, av ursprungligen 14, tavlor från omkring 1525 berättas om Jesus sista dagar och uppståndelse. Med hjälp av tavlorna levde man sig in i Jesus väg till Golgata under en speciell andakt. I dag finns de på Historiska museet, men kopior är uppsatta i kyrkans kor.

3. Altaret
Altaret tillsammans med altarringen och altarprydnaden runt korfönstret har alla tillverkades 1791 av bildhuggare Jonas Holmin. Korfönstrets målning av Per Månsson är från 1934.

4. Ringarstenar
Intill kyrkogården finns tre ringarstenar, från omkring år 1850. Dessa stenar finns bara i östra Västmanland. De stod vid vägarna till kyrkan för att markera att kyrkklockorna skulle börja spela när begravningståg närmade sig. Ju längre ifrån kyrkan ju mer kostade det; priset stod på de olika stenarna.

5. Predikstolen
Den praktfulla predikstolen är tillverkad av en lokal snickare 1643 och målad året därpå av Anders och Carl Persson. Målningen föreställande reformatorerna Martin Luther och Philipp Melanchthon, som i dag sitter under läktaren, har tidigare haft sin plats på predikstolen. På den finns också två medeltida träskulpturer föreställande S:ta Barbara och S:ta Gertrud. De har tidigare suttit i ett altarskåp.

6. Triumfkrucifixet
Triumfkrucifixet från omkring år 1500 är troligtvis tillverkad i Mälardalen. Korset tillkom i samband med en restaurering på 1930-talet.

Text: historiebruket.se