Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon:+46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Tillberga kyrka

Läs om Tillberga kyrka, om branden i kyrkbyn på 1600-talet och om Martin Luther i predikstolen.

Dagens kyrka i Tillberga är den tredje i ordningen på samma plats. Den återuppfördesefter att den tidigare kyrkan från 1300-talet förstörts vid en förödande brand i kyrkbyn 1612. Kanske finns medeltida murar kvar i den nuvarande kyrkan. Vid en arkeologisk undersökning av Tillberga kyrka 2014 hittade man spår som tyder på att det funnits en kyrka på platsen redan omkring år 1100. Fynd efter så gamla kyrkor är ovanliga i Västmanland men det visar att man redan då kan ha börjat bilda socknar och uppföra sockenkyrkor.

Kyrkan fick sitt yttre utseende genom flera stora förändringar under 1800-talet, då bland annat korabsiden tillkom och tornet byggdes om. En stor del av kyrkans inredning kommer från mitten av 1900-talet, då man försökte ta bort resterna av 1800-talet. Men trots det finns det fortfarande många andra tider och stilar representerade i kyrkorummet. Det äldsta föremålet, dopfunten, är betydligt äldre än själva kyrkan.

Kort evighet

Den äldsta kyrkan på platsen fick stå kvar till en bit in på 1300-talet, då församlingen investerar i en ny byggnad, nu byggd i sten för att stå där i evigt. Men evigheten blev relativt kort. Det sägs att det var en dräng som hade oturen att år 1612 lyckas bränna ner Tillberga kyrkby genom ett gevärsskott. Men troligare är det åskan som man i själva verket ska skylla på. Branden närmast totalförstörde kyrkan och de flesta föremålen däri samt klockar- och prästgård och två bondgårdar.

Kungligt bidrag

Redan före branden var församlingen fattig och att få ett stort byggprojekt över sig gjorde knappast saken bättre. Men tack vare hjälp från både kungen och grannförsamlingarna kunde bygget sakta inledas. Också stora delar av den egna församlingen hjälpte till med återuppbyggandet. Gåvor till det nya kyrkorummet kom från många håll. Det tog närmare tio år innan kyrkan var klar, men helt färdig verkar den inte ha varit ens i slutet av 1600-talet. Församlingen klagade då över att behöva fira gudstjänst under bar himmel.

Med brak och dån

1816 föreslog arkitekt Axel Nyström, sedermera stadsarkitekt i Stockholm, att den då inte ens hundra år gamla tornöverdelen i trä skulle ersättas med en lägre överdel. Redan året innan hade spiran tagits ned. På andra försöket, efter att en smed fick klättra högst upp och fästa en stark lina, lyckades man dra ned spiran. Publiken fick ”skåda en sådan massa nedstörta med brak och dån ifrån höjden.” Istället fick kyrkan några år senare ett tidtypisk lågt torn med fönster åt vartdera hållet.

Skiftande uppfattningar

På 1880-talet var det dags för nästa stora omvandling av kyrkan. Man förstorade fönstren, satte in nya öppna bänkar och byggde till en halvcirkelformad korabsid i öst med stora fönster, allt helt i enlighet med tidens smak. Sjuttio år senare hade smaken förändrats och man förminskade åter fönstren, satte in slutna bänkar med dörrar och minskade ljusinsläppet i koret genom glasmålningar i korfönstren.

6 saker du inte får missa


1. Predikstolen
Den praktfulla predikstolen från 1679 i en grovhuggen barockstil är tillverkad av Erick Nilsson, som också kallas Fläckebomästaren. Han tillhörde en grupp snickare i Dalarna och Västmanland som tillverkade mycket likartade predikstolar.

2. Bakstycke med Luther
Bakstycket till predikstolen, målad av Israel Morman, finns numera i vapenhuset. Det avbildar reformatorerna Martin Luther och Philipp Melanchthon. Att placera dessa bakom prästerna som ett moraliskt stöd under predikan var vanligt under 1600-talet, men bara i Västerås stift.

3. Kyrkogården
Den lilla kyrkogården har behållit sin storlek åtminstone sedan 1600-talet, och klarat sig ifrån de på andra kyrkogårdar så vanliga utvidgningarna. Runt den finns en stenmur med porthus från 1600- och 1700-talet.

4. Dopfunten
Det äldsta föremålet i kyrkan är dopfunten från omkring år 1200, men endast den övre delen av funten är så gammal, foten är tillverkad långt senare i stenmålat trä.

5. Gravhällar i koret
I koret finns gravhällar efter fyra personer, som tidigare legat över respektives grav. Gravhällarna som är uppsatta på norra väggen, till minnet av systrarna Ursula och Margaretha Nilsdotter, är från 1600-talet. På motstående vägg finns gravhällarna efter landshövding Peter Drufva och hustrun Brita Christina Berchner från mitten av 1700-talet.

6. Korfönster
De vackra målningarna i de tre korfönstren av konstnären Gunnar Torhamn tillkom under renoveringen på 1950-talet. I det mittersta står Kristus med äpple och spira, båda symboler för makt. I de två andra fönstren ses de tolv apostlarna samt Kristus avbildad dels som den gode herden och dels som såningsmannen.

Text: historiebruket.se