Meny

Om Paletten

Läs om samarbetskyrkan som driver kafé och delar lokaler med fritidsgård, familjecent­rum, mödravård och barnavårdscentral.

Sedan andra halvan av 1900-talet har det skett mycket när det gäller synen på kyrkobyggnader. Modernismen förändrade arkitekturen, liturgisk förnyelse kom att påverka både inredningen och byggnadens funktion och en större stadsbefolkning skapade nya behov. I stället byggde man mindre kyrkor centralt i nya stadsdelar runt städerna, där man verkade intill och tillsammans med andra aktörer. I Paletten, som stod klar 2012, har detta tagits till en helt ny nivå, unik i landet. Här finns kyrkan mitt bland flera andra viktiga samhällsfunktioner som den delar lokaler och samarbetar med.

Populärt kvinnokafé
Kyrksalen ligger i det runda, färgglada huset Paletten, centralt i stadsdelen Vallby. Det är ett litet rum med en rundad vägg bakom altaret och med en bakre del som går att avskilja med en skjutvägg. Tack vare fönstren i tornet över altaret får kyrksalen ett vackert ljusinsläpp. Inredningen kommer till stor del från Vallby församlingsgård medan annat är arkitektritat till Paletten. Utanför finns ett kafé som drivs av kyrkan, och som har blivit en viktig mötesplats i Vallby. En av verksamheterna är Kvinnokaféet, som funnits sedan 2011 i ett samarbete mellan Mimer, Svenska kyrkan och Västerås stad. Här kan kvinnor och tjejer med olika bakgrund träffas och umgås.

Hyrda lokaler
Svenska kyrkans verksamhet i Vallby började komma i gång redan i början av 1970-talet, då stadsdelen ännu var ung. Från början hyrde församlingen olika lokaler vid behov, bland annat höll man till i olika lägenheter. En mer permanent lösning fick man när en lokal i en affärslänga vid Vallby centrum blev ledig 1983. Här skapade man Vallby församlingsgård och inredde ett kyrkorum, Hoppets kapell. Från början delade man byggnad med flera andra verksamheter, däribland post och mataffär.

Hundra meter bort
2010 hade lokalerna blivit gamla och slitna, och därför antog församlingen erbjudandet från det kommunala bostadsbolaget Mimer om en plats i det planerade samarbetshuset Paletten. Det första spadtaget togs i februari 2012, bara hundra meter från församlingsgården, och i december samma år var det dags att flytta in. Olika förslag och storlekar på kyrkans del diskuterades innan det slutligen blev en kyrksal med tillhörande mindre lokaler och ett kafé som drivs i kyrkans regi.

Tusen tårtbitar
Det runda huset, ritat av Västeråsarkitekten Olov Gynt, har blivit något av Vallbys signum och en viktig mötesplats i stadsdelen. Namnet syftar dels på byggnadens fasad i regnbågens färger och dels på att många olika verksamheter ryms i lokalerna. Utöver kaféet och kyrksalen finns också fritidsgård, familjecent­rum, mödravård och barnavårdscentral. Vid den välbesökta invigningen den 7 december 2012 bjöds det på underhållning och fika; tusen tårtbitar gick åt.

Tre slag i porten
Redan ett par dagar tidigare, den 5 december, firade församlingen sin sista gudstjänst i Hoppets kapell. Därefter avlystes kapellet, vilket innebär att det inte längre kan användas som kyrkorum, innan församlingen genom snöyra bar altaret och krucifixet till den nya kyrksalen. Dagen därpå höll man en första morgonbön i kyrksalen. Den egentliga invigningen av kyrkorummet skedde en dryg månad senare av biskop Thomas Söderberg. Han slog traditionsenligt sin biskopsstav tre gånger i kyrkporten. Sedan firades mässa, med bland annat sång av kören Cantate Domino.

6 saker du inte får missa

1. Altartavla
Jutta Björkqvist, Vallby friluftsmuseum, skapade altartavlan i keramik till kyrkans invigning. Halvklotet symboliserar jorden och strålarna solen. Här finns också alfa och omega, som står för Gud som alltings början och slut.

2. Glasmålningar
På altarväggen sitter fyra glasmålningar, som kommer från Vallbys församlingsgård. De är målade av församlingens personal under ledning av kyrkoherde Lars-Erik Gullberg. Senare har de utvecklats av Louise Uhlin.

3. Torn
Det runda, fönsterklädda tornet över kyrkan skapar en känsla av rymd i den lilla salen och gör att solstrålarna kan sprida sitt ljus över altaret, trots att kyrkan ligger mitt i byggnaden.

4. Ljusbärare
Ljusbäraren från 1990-talet i järn har formen av ett träd med fint smidda blad. Den är tillverkad i Örebro.

5. Krucifix
Krucifixet är tillverkat av kyrkoherde Lars-Erik Gullberg. Kristusfiguren kommer från Tyskland.

6. Kafé
I kaféet, som är Palettens samlingspunkt, erbjuder Svenska kyrkan billigt fika, och kan samtidigt möta människor som annars inte kommer till kyrkan.