Om oss - En kyrka med många dimensioner

Vi möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Här kan du läsa mer om vilka vi är och om hur vårt arbete styrs och leds.

Ett schysstare samhälle

Svenska kyrkan Västerås bidrar till ett schysstare samhälle på många sätt, genom stöd till den som behöver oavsett tro eller tvivel, samtal med präster och diakoner, matkassar till den som är hungrig, tröst och hopp till den som förtvivlar och mycket mer.

Med dig hela livet

Du är älskad - precis för den du är! Och vi finns med dig i alla livets skeden. I vått och i torrt. I glädje och i sorg. När livet börjar, slutar, är som mest intensivt eller kanske jättetråkigt. Vi är med dig hela livet.

Barn på en gudstjänst

Gudstjänst

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. Det kan handla om att tacka för det som livet ger, att samla kraft eller kanske bara få en paus. Det spelar ingen roll varför du deltar. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Diakoni - omsorg om människor

Diakoni kan beskrivas som omsorg om människor och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Ett levande kulturarv

Svenska kyrkan äger och förvaltar Sveriges största sammanhållna kulturarv – tillgängligt för alla. Även om staten bidrar ekonomiskt till att vi långsiktigt ska kunna bevara, utveckla och tillgängliggöra det levande kulturarv som våra kyrkor representerar, så finansieras huvuddelen av detta av dig som väljer att vara medlem i Svenska kyrkan.

En trygg del av civilsamhället

Svenska kyrkan är en viktig beståndsdel för att skapa trygghet i civilsamhället. Vi har ett nära samarbete med Västerås stad, otaliga organisationer och föreningar som alla arbetar för att skapa ett tryggt Västerås och bidra till ett schysstare samhälle.

Med regnbågens alla färger

För oss är det en självklarhet att stå upp och verka för ett samhälle där alla människor får vara precis som de vill vara och mötas med respekt. I Västerås finns därför till exempel regnbågskonfa och särskilda gudstjänster - Gudstjänst i regnbågens alla färger.

Hållbar kyrka och hållbar värld

Ekonomisk, ekologisk, social och existentiell hållbarhet är viktigt för framtiden. Därför arbetar Svenska kyrkan Västerås med hållbarhet ur många aspekter, i allt från lokalfrågor till att vi tagit fram ett helt nytt gudstjänstmaterial med miljötema, till hur vi arbetar för ett bättre samhälle för oss alla.

Sjung i kör!

Gospel, klassiskt, pop... I Svenska kyrkan Västerås verksamheter finns runt 50 körer - för alla åldrar. Sjung med du också!!!

Gemenskap - på många sätt

Alla människor har behov av att trivas, utvecklas och känna sig behövda. Hos oss är du med och skapar goda mötesplatser för både dig själv och andra genom till exempel körsång, samtalsgrupper, träffpunkter, volontärskap, och mycket mer.

Ledning & stab

Här hittar du kontaktinformation för alla personer i vår ledning och stab. Välkommen att höra av dig.

Händer som räcker över valkuvert i samband med kyrkoval.

Styrning & demokrati

Svenska kyrkan Västerås är en demokratiskt styrd organisation. Här hittar du styrelser, råd, utskott och nämnder och dokument som hör till styrningen.

Någon sitter i soffan med en dator i knät.

Så arbetar vi utifrån visselblåsarlagen

Svenska kyrkan Västerås strävar efter att upprätthålla en god förvaltningskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.