Foto: Matilda Hildingsson

Om Önsta Gryta kyrka

Läs om Önsta Gryta kyrka, om Den uppståndne Kristus i Lego och om en av världens största pärlplattor.

Påskdagen 2007 invigde biskopen en ny kyrka i Önsta-Gryta, sedan församlingen vuxit ur den gamla Önsta kyrka några hundra meter därifrån. Den nya kyrkan är hopbyggd med Gryta gård, och ligger på en liten höjd mitt i ett bostadsområde, men ändå avskilt av den omgivande naturen.

Kyrkrummet är ljust med vita väggar och träfärgad inredning. Altaret har placerats i ett hörn som resten av inredningen är uppbygg kring, med vinkelställda bänkar och läktare längs de bakre väggarna. Bakom altaret finns en liten utbyggnad med fönsterspalter på båda sidor som krönts på utsidan av kyrkklockan och ett kors. Ljuset når också in i kyrkorummet genom fönster och glasdörrar formade som upp-och-ned-vända L på vardera sidan om altaret och fönster vid trapporna upp till läktarna. Utöver kyrkan finns det bland annat samlingssalar, kontor och entré i den nybyggda delen samt kök och lokaler för barnverksamhet i den gamla.

Behov av kyrka

Som en av Västerås yngsta stadsdelarna började Önsta-Gryta byggas på 1970-talet. En första kyrka för invånarna öppnade redan 1972 i grannstadsdelen Rönnby, men med befolkningen växte också behovet av en egen kyrka. År 1983 köpte församlingen Gryta gård, som har rötter i medeltiden, för sin verksamhet men Önsta kyrka som invigdes året därpå låg några hundra meter nordöst, intill Önsta centrum.

Fem års förberedelser

När befolkningen i Önsta-Gryta fortsatte växa blev kyrkan allt trängre. Församlingen anlitade arkitekt Nina Åström och man började diskutera flera förslag, både att bygga ut och att bygga nytt fanns på ritbordet. Man valde till slut det sistnämnda och efter fem års föreberedelser kunde bygget intill Gryta gård börja 2006. Samtidigt sålde man den gamla kyrkan till Sankt Eliyos syrisk-ortodoxa församling, som länge varit på jakt efter en kyrka.

Lämnade märken

Sju månader senare kunde biskop Claes-Bertil Ytterberg knacka sin kräkla i porten tre gånger så hårt att det lämnade märken, i enlighet med en traditionell kyrkoinvigning. Omkring 500 människor bevittnade sedan den första mässan i kyrkan. Invigningen hade förberetts i ett helt år, bland annat med specialskriven musik av kyrkoherde Jerker Alsterlund. Till skillnad från bara några decennier tidigare hade kyrkoinvigningar blivit allt ovanligare – det var den tredje kyrkan som biskopen invigde efter nitton år i tjänst.

Nytt och gammalt

Centralt för utformningen av den nya kyrkan var den omgivande rofyllda naturen, som får strömma in i samlingssalarna och foajén genom de stora fönstren. En annan ambition var att ha kyrklokaler som kan användas till annat än endast gudstjänster, med många små mötesplatser. Henrik Olofgörs och Peter Tillman, Västerås möbelhantverk, låg bakom mycket av den nya inredningen, så som kyrkbänkar, stolar, knäfall och ljusbärare. Mycket fick också följa med från den gamla kyrkan, bland annat altare, altartavla, orgel och kyrkklocka.

6 saker du inte får missa


1. Legojesus
Legokopian i naturlig storlek av Bertel Thorvaldsens skulptur Den uppståndne Kristus från 1830-talet har väckt stor uppmärksamhet. Med hjälp av elever vid ABB industrigymnasium, ett fyrtiotal frivilliga och 30 000 legobitar blev den klar till kyrkans tvåårsdag 2009. Innanför den vita fasaden döljer sig färgade bitar, till stor del skänkta av församlingsbor.

2. Altartavlan
Glasfönstret som används som altartavla avbildar nattvarden med Jesus och lärljungarna och är tillverkad år 1978 av Mats Berge, efter en skiss av hans halvbror Nils-Aaron Berge. Den satt tidigare lite undangömt i bakre väggen i Önsta kyrka men fick en betydligt mer framträdande roll i den nya kyrkan.

3. Pärlplattan Nattvarden
Omkring 1000 elever och pedagoger på församlingens skolor har lagt 450 000 pärlor för att återskapa Leonardo da Vincis berömda målning Den sista måltiden. Med sina 1,5 gånger 7,5 meter är det en av världens största pärlplatta.

4. Herdens hus
Under den ena läktartrappen finns sedan 2015 Herdens hus, till för kyrkans yngsta besökare. Pyssel, leksaker och utklädningskläder ska inspirera barnen att upptäcka kyrkan, kyrkoåret och bibeln. Herden var något Jesus ofta kallade sig, och herdarna spelar också en viktig roll i julberättelsen.

5. Snickerier till tioårsjubileum
Arkitekt Ehrling Sjöberg ritade processionskorset, talarstolen och ljusstaken för Kristusljuset till den äldre Önsta kyrkas tioårsjubileum 1994. Han ligger också bakom träställningen till dopfunten, vars kristallskål är tillverkad av Balzar Beskow 1984.

6. Tellus
Över altaret hänger ljusgloben Tellus med en oljelampa som har en evigt brinnande låga. Den tillkom 1994 efter en idé av Barbro Nygård-Svan och tillverkades av Curt Arrenius på Skultuna messingsbruk. Under jultiden får den också en stjärna runt sig.

Text: historiebruket.se