Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon:+46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Kungsåra kyrka

Läs om Kungsåra kyrka, om Sveriges äldsta möbel - Kungsårabänken och om vem som kanske bekostade kyrkbygget.

I början av 1900-talet upptäcktes en bänk på Kungsåra kyrkas orgelläktare, där den bland andra bänkar kan ha stått sedan mitten av 1700-talet. Den köptes in av Historiska museet i Stockholm och har sedan dess en hedersplats i museets basutställning. Utifrån stilen har den daterats till tiden omkring 1100 och kan vara landets äldsta bevarade möbel. I Kungsåra kyrka finns en kopia gjord av slöjdlärare Anders Göstasson

TREDJE KYRKAN PÅ PLATSEN

Dagens kyrka kan vara den tredje på platsen. Den första byggdes troligtvis i trä på 1200-talet och blev sedan ersatt av en stenkyrka på 1300-talet. Från den tiden finns fortfarande Kristus från triumkrucifixet bevarat. Även sakristian är medeltida. När den nuvarande kyrkan byggdes under mitten av 1700-talet återanvände man grundmurarna från den tidigare kyrkan. Kyrkan fick därmed i stort samma storlek som den medeltida. Redan ett par decennier senare höjdes väggarna samtidigt som tornet tillkom. Sedan dess har de yttre förändringarna varit små. Kyrkans insida har däremot ändrats flera gånger, senast i mitten av 1900-talet.

KUNG ERIKS KYRKA?

Den medeltida stenkyrkan som delvis finns kvar i den nuvarande kyrkans grundmurar byggdes i mitten av 1300-talet. Men troligtvis har det funnits en träkyrka här tidigare. Namnet Kungsåra har dels förklarats genom att det ska ha funnits en kungsgård vid kyrkan, dels att kungen själv bekostade kyrkbyggnaden. En avskrift i Konungssunds kyrka i Östergötland berättar att kung Erik Eriksson byggde både den, Kungsåra och Kungslena kyrkor år 1228. Uppgiften är inte bekräftad och kungen var vid tillfället endast i tolvårsåldern.

KUNG GUSTAV III:s MÅLARE

Altaruppsatsen invigdes 1784 och det medeltida altarskåpet ställdes då undan. Altarmålningen visar den sörjande Maria Magdalena invid korset och skapades av Wilhelm Fredrik Gottman. Han följde familjetraditionen och blev ämbets- och dekorationsmålare i Stockholm och var där en av de mest efterfrågade. Samma år som altaruppsatsen invigdes i Kungsåra kyrka, anställdes han vid Kungliga slottet i Stockholm för att utföra måleri och förgyllningsarbeten i ett galleri som Gustav III då lät inreda.

MARIA MAGDALENA

Sedan Jesus enligt Bibeln hade befriat Maria Magdalena från sju demoner, var hon en av hans följeslagare fram till Korsfästelsen. Hon var med vid Gravläggningen och upptäckte påskdagens morgon den tomma graven. Där mötte hon Jesus och förde budskapet om hans uppståndelse till lärjungarna. Gottman visar i sin målning Maria Magdalena ensam sörjande under korset, helt uppriven av medkänsla och sorg. Målningens motiv och laddade uttryck kan ha sin bakgrund i den pietistiska väckelse som fick allt större betydelse under 1700-talet.

BEVARAD SKATT

1818 tog sig en tjuv in i sakristian och stal allt silver som fanns i kyrkans. Sockenbudstyget som fanns i prästgården undgick stölden och är ännu bevarat. Sockenbudstyg är de nattvardskärl som prästen tar med vid hembesök – vid sjukdom eller till dödsbädden. Kalken i Kungsåra är dekorerad med växt- och bandornamentik och är från början av 1600-talet. 1783 gjordes en liten vinflaska i glas som passar in i själva kalken och en oblatask i foten.

6 SAKER DU INTE FÅR MISSA

1. Predikstol
Ett av få föremål som behölls från den gamla kyrkan är den vackra predikstolen, byggd 1643 av den lokalt verksamma mästaren Johan Matzson. Skulpturerna föreställer Kristus och evangelisterna.

2. Altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkades 1784 i Stockholm under hovmålaren Hallblads ledning av snickaren Sweisman, bildhuggaren Ljung, förgyllaren Nordberg, målaren Gottman och marmoreraren Wångberg.

3. Triumfkrucifix
Kristusbilden på södra väggen har ursprungligen suttit i triumfbågen, valvbågen in till koret. Skulpturen som är från mitten av 1300-talet, har förlorat sin ursprungliga färg och förgyllning. Korset nytillverkades på 1900-talet.

4. Predikstol
Predikstolen tillverkades av Johan Matzson 1643. Dörren kan ha varit en del av korskranket från 1644

5. Kungsårabänken
En kopia av Kungsårabänken finns sedan 1982 i kyrkan, tillverkad av slöjdlärare Anders Göstasson 1982. Originalet finns på Historiska muséet och är daterat till 1100-talet. Kanske Sveriges äldsta möbel.

6. Krucifix
Kristusbilden på krucifixet är från 1300-talet.