Foto: Matilda Hildingsson

Om Bäckbykyrkan

Läs om Bäckbykyrkan, om den moderna samarbetskyrkan mitt i stadsdelens centrum.

År 1974 invigdes Bäckbykyrkan i en då helt ny stadsdel som skulle bli en av de största i Västerås. Den uppfördes som en samarbetskyrka mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, och Västerås-Lundby församling. EFS är en del av missionsrörelsen inom Svenska kyrkan och betonar personligt ställningstagande till och ansvar för tron och det kyrkliga arbetet. Organisationen bildades 1856 och har i dag omkring 14 500 medlemmar. Samarbetskyrkor med Svenska kyrkan finns på ett fyrtiotal platser och de har blivit en mycket viktig del av EFS:s verksamhet.

Med sina vita väggar i stående träpanel utgör Bäckbykyrkan en tydlig kontrast till det tegelröda köpcentret intill, och den svarta klockstapeln har en färggladare motsvarighet i totempålen på torget. Kyrkorummet har högt tak som sänker sig mot norr, och är omgiven av betydligt lägre församlingslokaler. Koret är lika brett som resten av rummet och markeras genom att vara upphöjt ett par steg. Bortsett från den vita korväggen har väggar och tak panel av omålad furu. Även bänkarna och andra inredningssnickerier är tillverkade i furu, i kontrast till det tegelröda golvet.

Storslagna planer

Planerna på vad som skulle bli en av Västerås största stadsdelar presenterades 1970, då området där Bäckby skulle växa fram fortfarande bara var en åker. Tanken var att det några år senare skulle bo 15 000 människor där. All service med affärscentrum, skolor, bibliotek och idrottsplatser placerades i ett grönt stråk som sträcker sig genom stadsdelen, med bostadshus på vardera sidan. Vid planeringen lades stor vikt på samverkan, till exempel delar skolorna lokaler med andra verksamheter.

Intill köpcentret

Det var Rosenberg & Stål Arkitekter som stod för utformandet av Bäckby och många av byggnaderna i centrum. Redan från början hade de planerat för en kyrka, i gröna stråket intill köpcentret. Men det dröjde till 1974 innan Bäckbyborna inte längre behövde vara främlingar och gäster, utan fått sitt hem hos Gud, som biskop Sven Silén uttryckte det när han invigde kyrkan söndag 1 september. Då var inte centrumet helt klart än, stenläggningen hade inte nått fram till kyrkan, den omgavs då ännu av sand.

Tre slag

Bäckbykyrkan byggdes under en mycket stor nybyggnadsvåg av kyrkor, det var den sextonde som biskopen invigde under sina tolv år i tjänst. Och som vanligt började den med att han slog med sin kräkla tre gånger på kyrkporten innan han kunde inleda mässan i ett fullsatt kyrkorum. Där betonade han kyrkans vikt i de nya stadsdelarna och menade att service för den materiella välfärden inte räckte. Det behövs också en kyrka där människor kan komma till ro och tro, där de kan möta varandra både i gudstjänsten och i vardagen.

Två ombyggnader

Kyrkan reser sig över de lägre församlingslokalerna framför, vilka bland annat består av expedition, samlingssal, kök och konfirmationslokaler. Ursprungligen var de välanvända lokalerna mindre, men det dröjde inte länge förrän de blev allt för trånga. 1980 fick arkitekturbyrån Möller & Olson i uppdrag att utöka kyrkan med nya församlingslokaler. Sexton år senare var det dags för ännu en utbyggnad, varefter kyrkan åter invigdes, för tredje gången på drygt två decennier.

4 saker du inte får missa


1. Orgel
Den avancerade orgeln med närmare 900 pipor är byggd av församlingsbon Ove Hedlund i mitten av 1980-talet. Genom att använda material han köpt flera år tidigare behövde församlingen bara betala en fjärdel av vad en likvärdig orgel normalt skulle kostat.

2. Altartavla
Altartavlan i form av en vävnad i tre delar är gjord av textilkonstnär Britta Rendahl-Ljusterdal på temat ”Kristus är till för alla”. Människor i olika åldrar och miljöer blickar in mot ett vitt kors omgivet av en vinranka med blad och druvor och runt det flyger vita duvor.

3. Klockstapel
Utmärkande för kyrkan är den futuristiska öppna klockstapeln i limmade träbalkar intill ingången. Med sin mörka färg utgör den en tydlig kontrast mot den annars nästan helt vita kyrkan. I stapeln hänger en klocka som är tillverkad av K G Bergholtz i Sigtuna 1974 och har en inskription ur Uppenbarelseboken: ”Anden och bruden säga: ’Kom.’ Och den som hör det, han säge: ’Kom.’ Och den som törstar, han komme.”

4. Gobelänger
Två gobelänger i kyrksalen är tillverkade av Västeråskonstnären Berit Mannberg, 1980 respektive 1983. I den ena finns en ekkrans, där eken står för varaktighet och kransen för värdighet och evighet. I den andra syns regnbågen, förhållandet mellan Gud och människan, och fredens duva. De mörka ränderna visar sorgen och vägen hoppet.

Text: historiebruket.se