Västerås pastorat storsatsar på arbetsmiljö

- Utbildningsdagarna har gett möjlighet att synka både kunskap och förståelse, där alla delat utifrån sitt eget. Många olika frågor och perspektiv har belysts!

Så säger Eva Carlin, fastighets- och tf kyrkogårdschef, som är en av dem som nu blivit ännu klokare på ämnet arbetsmiljö. Under hösten har nämligen chefer, samordnare och fackliga representanter fått sätta sig vid skolbänken tillsammans.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har hållit i utbildningen, vilken också är specialanpassad för just Västerås pastorat. Under fyra intensiva dagar har tillfälle getts till att titta närmare på den egna organisationen.

- Här har vi haft möjlighet att samla olika delar av pastoratet för en gemensam kunskapspåfyllnad. Det finns många frågor som rör hela pastoratet, säger Daniel Eklund, domprost.

Bl a har deltagarna fått arbeta med hur man mer systematiskt kan utveckla och främja en bra och schysst arbetsmiljö och hur tydligheten kan förstärkas kring det ansvar som arbetsgivarföreträdare och skyddsombud har.

- Under dagarna har vi arbetat med sånt vi kommer att ha stor nytta av – och som pastoratet måste arbeta aktivt med - som t ex samordnarrollen, frågor om hälsa och ohälsa och hot och våld, berättar Mia Ehrengren, samordnare i PO Öst.

Utbildningen är partsgemensamt framtagen och här har teori varvats med praktiska övningar.

- Att vara i samma rum och höra samma sak är en styrka, konstaterar Gunnar Kärrbom, samordnare i PO Väst.

- Som jag har förstått det från fackets sida är det heller inte vanligt att man gör det tillsammans, dvs både chefer, arbetsledare och skyddsombud, och det är något som imponerat, berättar Daniel Sigfridsson, Kommunals huvudskyddsombud på Kyrkogård. Det bästa har varit alla diskussioner och erfarenhetsutbyten. Nu har man också en bättre överblick kring vem alla är och det gör en fortsatt dialog mycket enklare.

Satsningen ger en fördjupad kunskap och förståelse i vad arbetsmiljöansvaret och arbetsmiljölagstiftningen innebär. Målet är givetvis att gemensamt arbeta för ett ännu bättre arbetsklimat.

- Arbetsmiljöarbetet handlar om att ständigt förbättra. Det blir liksom som en spiral som går uppåt, säger Eva Carlin.

- Det är en verklig storsatsning, men jag tror vinsten är mångdubbelt större, säger Daniel Sigfridsson.