Vad hände?

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan Västerås gör en annons inför julens gudstjänster. För att synas på en plats som inte är den vanliga utformar vi den som en födelseannons. I annonsen använder vi ordet ”hen”.

För mig är det ordet ett pronomen som kan ersätta han eller hon när kopplingen till kön inte är det som behöver lyftas fram. Jag har förstått att så uppfattas inte ordet av alla andra. Om det ordet för någon representerar ett angrepp på hela tron så var det verkligen inte min avsikt att göra ett sådant angrepp.

Jesus var man, Bibeln berättar om Jesus som man, det har ingen förnekat och ingen haft någon önskan att förändra. Men vårt tal om Jesus går utöver den historiske personen. Trons Kristus är större och behöver beskrivas och berättas om i varje tid, med nya ord och med nya sånger. En reformatorisk tradition ger oss frimodighet, befriar till förändring. Det som fördjupar tron och bidrar till andlig växt är att vi uppmanas att provtänka och provsmaka på de nya orden.

Jag är ledsen om jag sårat någon, det var inte avsikten. Jag upplever också just nu att jag blir sårad av alla onyanserade ifrågasättanden. Avsikten med annonsen var att inbjuda till gudstjänst. Den önskan som ligger i användandet av nya ord och former är att hitta ett språk i vår tid, som öppnar för det heliga. Att det teologiska engagerar och skapar debatt är något att vara tacksam för.

Tack till er alla som engagerat er. Min förhoppning är att ni många som engagerat er bland annat genom inlägg på Facebook fortsätter föra ett respektfullt samtal i era församlingar. De som är glada och trygga i sitt traditionella sammanhang ska fortsätta vara det och tacka Gud för det. Jag vill försöka fortsätta föra ett öppet och förnyande samtal, det är mitt försök att bidra till att göra Guds ord levande bland oss.

Guds rika välsignelse,

Susann Senter, domprost Västerås