Östra Kyrkogården i Västerås
Foto: Kjell-Åke Jansson

Säkerhetskontroll av gravstenar på våra kyrkogårdar

Vecka 38 genomförs en säkerhetskontroll av gravstenar på Skerike, Badelunda, Lundby, Björksta, Björlingska och Wallinska kyrkogårdarna. Kyrkogårdar är en allmän plats som ska vara trygg att vistas på. Därför måste vi enligt lag regelbundet kontrollera att gravstenarna uppfyller säkerhetskraven.

Några av kraven hittar du nedan:
Gravstenen får inte luta för mycket
Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg

En gravrätt är en privat egendom. Om en gravsten inte uppfyller säkerhetskraven, märks den upp och vi kontaktar gravrättsinnehavaren via brev. Om någon gravsten bedöms vara en stor säkerhetsrisk kommer den att läggas ned på marken för att undvika olycksfall.

Mer information om provning av gravsäkerhet hittar du här

Säkerhetskraven utfärdas av Centrala Gravvårdskommittén: https://skkf.se/cgk

Har du några frågor: Kontakta Eva Carlin, t f kyrkogårdschef, Västerås Pastorat, 021-107618.