Tillberga kyrkogård

Nytt skyltsystem införs på kyrkogårdarna

Nyhet Publicerad Ändrad

För att underlätta skötseln av gravar på våra kyrkogårdar införs nu ett system där alla gravplatser får en bricka med gravplatsens nummer och en färgmarkering. Tidigare har endast de gravar som sköts av kyrkogårdsförvaltningens medarbetare haft en bricka.

- Märkningen med gravnummer och färger kommer dels underlätta för besökare att hitta till olika gravar men också underlätta själva gravskötseln då det blir enklare för våra medarbetare att se vilka gravar vi ansvarar för att sköta och vilka gravar som sköts av gravrättsinnehavaren, säger Sabina Salemark, kyrkogårdsföreståndare Svenska kyrkan i Västerås.

Tre färger används för märkningen

  • Blå märkning innebär att graven ägs och sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

  • Gul märkning innebär att gravrättsinnehavaren betalar kyrkogårdsförvaltningen för att sköta graven.

  • Svart märkning innebär att gravrättsinnehavaren sköter gravplatsen själv.

Vem sköter vad på kyrkogården


Ansvaret för skötseln av kyrkogårdens allmänna ytor ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att själva gravytan och gravanordningen/gravstenen hålls i ”ordnat och värdigt skick”.

Om du inte har möjlighet att sköta gravytan kan du självklart beställa skötsel eller både skötsel och blomplantering av kyrkogårdsförvaltningens medarbetare. Läs gärna mer om gravskötsel på hemsidan. Du kan även ringa oss på 021-81 40 00 för att beställa skötsel. Vi har öppet mellan kl. 10-15 på vardagar (lunchstängt mellan kl. 12.30-13.15) Under rådande pandemi tar vi tyvärr inte emot besök på vår expedition.