Bok om Västerås domkyrka

I augusti 2019 släpptes en ny efterlängtad bok om katedralen i Västerås!

Författaren bakom den omfattande och rikt illustrerade boken är Fredric Bedoire, som ges ut genom Bokförlaget Langenskiöld i samarbete med Västerås stift.

I boken behandlas den storslagna gotiska katedralens ovanligt komplicerade byggnadshistoria och dess sakrala konst av internationell kvalitet i ett samhällshistoriskt perspektiv. Medeltidens lyskraft framkommer i altarskåp, textilier och dokument som avspeglar närheten till bergshantering och de storpolitiskt verksamma biskopar­nas täta kontakter med Europa.

På 1600-talet träder biskop­en Johannnes Rudbeckius fram som religiös och kulturell förnyare med domkyrkan som centrum i en dynamisk lär­domsmiljö. Tre restaureringar under perioden 1860-1960 ger Västerås domkyrka ytterligare en betydelsefull plats i svensk arkitekturhistoria.

Verket är den mest kompletta boken om Västerås domkyrka som getts ut sen 1923. 

Boken finns att köpa i domkyrkans Katedralbutik.