Foto: Mathias Cederholm

Norrbo församlingsråd

Ledamöter

Ordinarie
Karin Andersson, Ordförande
Greta Johansson, Vice ordförande
Peter Melin
Birgitta Andersson
Birgitta Palevik
Anneli Wallsargård
Inga-Lill Karlsson
Åsa Nilsson
Leif Palevik
Lars Österberg
David Berglund, Kaplan

Ersättare
Lennart Andersson
Anneth Edgren
Iris Rågberger
Urban Särenfors
Ulrika Österberg Kühne

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från Norrbo församlingsråds sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.