Foto: Magnus Aronson

Nattkyrka

Sista fredagen i månaden har du möjlighet att uppleva Västerås domkyrka ända fram till kl 01.00.

Nattkyrka

Välkommen att uppleva Västerås domkyrka kvälls- och nattid. Vandra runt, sitta ner i en stunds stillhet, samtal över en kopp fika eller enskilt. 
Plats: Västerås domkyrka.
Tid: Sista fredagen varje månad kl 17-01. Ej juni/juli. 
Kontakt: Miche Turner, 021-81 46 23. Skicka mejl till Miche.