Foto: Magnus Aronson

Nattkyrka

Sista fredagen i månaden har du möjlighet att uppleva Västerås domkyrka ända fram till kl 01.00.

Nattkyrka

Upplev Västerås domkyrka nattetid, vandra runt eller sitt ner en stund för dig själv, tänd ett ljus, be en bön, eller samtala med personalen över en kopp fika eller enskilt. För barnen finns Spårhunden, hitta skatterna. 
Plats: Västerås domkyrka
Dag och tid: Fredagar en gång i månaden kl 17-01.
Termin: 24/9, 29/10 flyttas till 5 nov, 26/11 2021
Kontakt: Miche Turner, 021-81 46 23, michael.turner@svenskakyrkan.se