Foto: Magnus Aronson

Nattkyrka

Sista fredagen i månaden har du möjlighet att uppleva Västerås domkyrka under natten. Öppet kl 17-01!

Nattkyrka

Upplev Västerås domkyrka nattetid! Vandra runt eller sitt ner en stund, tänd ett ljus, be en bön, eller samtala med oss över en fika.
För barnen finns Spårhunden, hitta skatterna. 
Plats: Västerås domkyrka
Dag och tid: Fredagar en gång i månaden kl 17-01. Fri entré!
OBS! Se kalendern för aktuella datum - något undantag kan finnas.
Kontakt: Miche Turner, 021-81 46 23, michael.turner@svenskakyrkan.se