Foto: Henrik Mill

Möt en av våra diakoner

Pernilla Linered är diakon i Gideonsbergskyrkan. Diakoni kan beskrivas som omsorg om människor och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Boule Gideonsbergskyrkan Foto: Henrik Mill

- Att bli sedd, hörd och bekräftad är tre ledord för mig i mitt arbete som diakon. De orden har följt mig på vägen ända sedan min ungdomstid i Svenska kyrkan, förklarar Pernilla.

Valet att bli diakon växte fram gradvis.

- Jag var från början inne på att jag ville bli hjälparbetare i Afrika men kom med tiden fram till att jag ville bli diakon. Kyrkan är unika på så sätt att vi avsätter tid till att lyssna till, se och hjälpa människor. Det är för mig oerhört givande att arbeta som diakon, säger Pernilla.

Att arbeta som diakon

Diakoner håller inte gudstjänster eller förrättningar som dop, vigsel och begravning. Däremot möter en diakon mängder av enskilda människor som söker hjälp och stöd. Diakonen har tystnadsplikt och arbetar med att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle.  En diakons roll kan skilja sig oerhört mycket, bland annat beroende på hur det omgivande samhället ser ut. Det finns behov av stöd bland människor överallt, inom till exempel kulturella, ekonomiska eller drogrelaterade frågor.

Samtal med människor går som en röd tråd genom arbetsveckorna.

- Hos mig är ingen fråga för stor eller för liten. En person kanske lever i utsatthet och misshandel, en annan är ensam, en tredje har ekonomiska bekymmer, ytterligare någon genomgår en tuff separation. Det kan handla om små och stora frågor. Jag lyssnar och dömer inte, förklarar Pernilla.

- Jag blir allra gladast när jag gör skillnad för någon. För mig kanske det inte har varit en stor insats men det kanske gör någons dag bättre och värdefull, säger Pernilla.

Det finns en utbredd ensamhet i samhället

Det finns en stor ensamhet i samhället, där många saknar ett socialt nätverk. Här gör kyrkans diakonala verksamheter stor skillnad. Ett sådant exempel är Gideonsbergskyrkans träffar som promenadcaféer, träffpunkt Gideon, tisdagsluncher för en billig peng och sist men inte minst församlingens boulebana.

- Just boulebanan har blivit otrolig viktig för många. Viktigare än vi kunnat drömma om. Vi kör boule ända till dess att de som medverkar tycker det är för kallt. Sedan kör vi i gång igen så snart det finns två personer som tycker det är tillräckligt varmt, säger Pernilla.

Alla kan ha ett diakonalt förhållningssätt

- Alla kan säga hej eller ringa någon du inte haft kontakt med på länge. Många av dem som deltar i våra verksamheter är oerhört duktiga på att bjuda in fler- Det tycker jag är fantastiskt. Jag hoppas att många som läser det här också vill delta, uppmanar Pernilla avslutningsvis.

Diakoni handlar om att möta och se människor utan att döma deras situation. Kyrkan är en form av skyddsnät för utsatta människor och att våga prata kan avhjälpa många svåra situationer. Kom som du är. Du är välkommen oavsett din situation.