Foto: Henrik Mill

Bli medlem

Att vara medlem i Svenska kyrkan innebär att både ge och få. Genom ditt medlemskap bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, besöka kyrkans öppna förskola, prata med en präst när det krisar och mycket mer.

vill du också bli medlem?

Fyll då i dina uppgifter här, skriv ut och skriv under och skicka dem till Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 721 03 Västerås.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Skicka in formuläret till: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 721 03 Västerås.

läs mer om medlemskapet på svenska kyrkan.se

Bli medlem i Svenska kyrkan!
Som medlem i Västerås bidrar du - tillsammans med runt 80 000 andra västeråsare - till oerhört mycket. Här har vi listat en del - och vill du läsa mer kan du klicka på länkarna.

Meningsfulla mötesplatser och hembesök för ensamma och äldre
Samtal, själavård och leva vidare-grupper som stöd för den i sorg.
Jourhavande präst – tillgänglig dygnet runt.

Dop, vigslar och begravningar - Som medlem kan du vigas och begravas i kyrkan utan kostnad. Dop är alltid kostnadsfritt! Vi står för lokal, präst samt musiker som spelar levande musik.

Att ungdomar får konfirmeras och tillsammans får möjlighet att prata om livsfrågor och andlighet.

Stöd genom diakonin - med mat, medicin och omsorg till dem som behöver det. 
Ett schysstare samhälle och en stadsmission till stöd för utsatta västeråsare – Svenska kyrkan Västerås är lokalt den största bidragsgivaren.
Lokal kris- och katastrofhjälp
Närvaro på sjukhus, i fängelse och på högskola.

26 kyrkor - varav 19 medeltida. 
23 kyrkogårdar och begravningsplatser. 
Vård av vårt gemensamma kulturarv - ett levande kulturarv och vård av byggnader och historiska föremål - som kommer alla till del.

Gratis verksamheter för unga och någon att prata med via snapchat 

Körer för alla åldrar – i Västerås finns omkring 50 körer!
Gratis konserter och utställningar. Se kalendern!
Föreläsningar och studiecirklar. Se kalendern!

Språkcafé för nyanlända
Sverigefinsk verksamhet.
Stöd till krigsdrabbade och utsatta i andra länder genom Act Svenska kyrkan.

Öppna kyrkor och ett levande gudstjänstliv
- året om, i hela Västerås. Se kalendern!
Andlig vägledning för dig som söker, tror eller tvivlar. Här finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill göra andliga upptäckter och undrar över livet som kristen.

Gratis verksamheter för barn, som öppen förskola, musikundervisning och läxhjälp.
Pedagogiska program och visningar, samt krisstöd för skolor.

Ett aktivt arbete med miljö, klimat och hållbarhetsfrågor.

Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp. Som medlem bidrar du till det.

Om du vill engagera dig mer i Svenska kyrkans arbete kan du också arbeta ideellt som volontär.