Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Bli medlem

Nästan 64 procent av alla västeråsare är medlemmar i Svenska kyrkan. Som medlem kan du vigas och begravas i kyrkan utan kostnad. Du bidrar också till vårt arbete lokalt i Västerås så väl som internationellt. Här hittar du nio goda skäl att vara medlem.

1. Omsorg och engagemang
Svenska kyrkan är en av Sveriges största hjälporganisationer och ger stöd åt människor som far illa. Som medlem bidrar du till att människor rustas för att bättre kunna hantera tillvaron. Vi stödjer och samarbetar också med kommun, landsting och andra samfund och föreningar som bedriver social verksamhet och är den största finansiären bakom Västerås Stadsmission.

2. Närvaro
Kyrkan vill vara där människor är. Som medlem bidrar du till att våra präster och  och diakoner kan finnas i Sjukhuskyrkan, på Mälardalens högskola och på Tillbergaanstalten och att anställda och ideella medarbetare gör hembesök hos äldre och ensamma.  Vi finns också med på på festivaler och andra folkfester, som till exempel våra Drive-in vigslar i samband med Power Big meet. 

3. Barn och ungdom
Svenska kyrkan bedriver en omfattande verksamhet för unga och vill vara med och forma en schyst ungdoms- kultur. Det handlar om allt från öppen förskola, barntimmar, miniorer, juniorer till konfirmandverksamhet, ungdomsgrupper och ledarutbildningar. Vi finns också på många skolor, och bidrar med bland annat med elevstöd.

4. Krishantering

Vid omskakande händelser fungerar kyrkans rum som en plats dit människor kan gå med sina upplevelser och hitta stöd och kraft. Vid samhälleliga katastrofer finns Svenska kyrkans med i olika former av kris- och stödgrupper.

5. Livsfrågor och själavård
Du bidrar till att kyrkan kan möta människor vid personliga kriser, då det kan finnas behov av enskilda samtal och själavård. Samtalen är kostnadsfria och sker med en präst eller diakon som har tystnadsplikt.

6. Hjälp och bistånd
Svenska kyrkans internationella arbete handlar om att göra med insatser som kommer världens fattigaste till del och hjälper dem att hitta en egen försörjning. Kyrkan arbetar aktivt med klimatfrågor och bidrar till kamp mot svält och förtryck.

7. Kör och musik
Svenska kyrkan är med sitt kör- och musikliv en av landets största kulturarrangörer. Du kan delta i kyrkans körverksamhet för barn, unga och vuxna och bidra till körlivets utveckling. Musiken lyfter veckans alla gudstjänst och erbjuds även i form av konserter och särskilda musikgudstjänster.

8. Kulturarv
Kulturhistoria, arkitektur och konst är en del av våra kyrkor. Som medlem bidrar du till att hålla kyrkorummen öppna och tillgängliga och till att bevara byggnader och föremål till kommande generationer.

9. Gudstjänst och gemenskap
Du är alltid välkommen till kyrkan för en lugn stund, för att tända ljus, titta på arkitekturen eller ta del av gudstjänster och konserter. Dop-, vigsel och begravningsgudstjänster är cermonier som ramar in viktiga händelser i människors liv.

Bli medlem

Kontakta oss
021-81 46 00
Vardagar, 9-16
Skicka e-post till oss

 

Blankett

Du kan också fylla i inträdesblanketten här nedan. 

 

Ladda ner inträdesblankett
Ladda ner inträdesblankett för personer under 18 år

 

Skicka inträdesblanketten till:
Svenska kyrkan Västerås
Box 5
721 03 Västerås