Mässa för alla sinnen

Tillfälligt inställt pga Covid-19. En gudstjänst med nattvard, musik och stillhet under domkyrkans valv.