Foto: Magnus Aronson

Ledning & stab

Här hittar du kontaktinformation för alla personer i vår ledning och stab. Välkommen att höra av dig.

Verksamheten i Svenska kyrkan Västerås leds av en domprost, som också är kyrkoherde för Västerås pastorat. Till sin hjälp har domprosten en ledningrgrupp och ett pastoratskansli med stödfunktioner för personal, ekonomi och administration. Verksamheten är indelad i fyra geografiska områden, så kallade pastorala områden, samt förvaltningsområdena kyrkogård och fastighet.

Här hittar du kontaktuppgifter till lednings- och stödfunktionerna.