Foto: Magnus Aronson

Ledning & stab

Här hittar du kontaktinformation för alla personer i vår ledning och stab. Välkommen att höra av dig.

Verksamheten i Svenska kyrkan Västerås leds av en domprost, som också är kyrkoherde för Västerås pastorat. Till sin hjälp har domprosten en ledningsgrupp och ett pastoratskansli med funktioner för personal, ekonomi, administration och kommunikation. Verksamheten är internt indelad i fyra geografiska områden, så kallade pastorala områden, samt förvaltningsområdena kyrkogård och fastighet.

Här hittar du kontaktuppgifter till lednings- och stabsfunktionerna.