Foto: Henrik Mill

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Västerås styrelse. Här kan du läsa om kyrkorådets roll och uppdrag och se vilka som sitter i kyrkorådet just nu. Längst ned på sidan hittar du handlingarna till kyrkorådets möten och protokollen från kyrkorådets möten.

Kyrkorådets viktigaste uppgift är ett bereda ärenden till kyrkofullmäktige och att verkställa de beslut som fullmäktige har fattat. En central uppgift för kyrkorådet är också att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och att följa upp verksamheten.

Kyrkorådet fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Det är också kyrkorådet som har hand om all ekonomisk förvaltning, personalfrågor, fastigheter och egendomar samt är huvudman för begravningsverksamheten. 

Kyrkorådet har tre utskott: arbetsutskottet som även är personalutskott, fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet. Utskotten utses av kyrkofullmäktige.

 

Ledamöter
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige i samband med kyrkovalet. Kyrkorådet består av 15 förtroendevalda ledamöter och 9 ersättare som alla utses av kyrkofullmäktige. Domprosten är alltid ledamot i kyrkorådet.

De som sitter i kyrkorådet just nu utsågs i samband med kyrkovalet 2021och är valda för mandatperioden 2022-2025.

Ordinarie 
Torsten Källberg (BA) Ordförande
Britt Sandström (S) Förste vice ordförande
Karin Tilly (POSK) Andre vice ordförande
Thomas Karlsson (S) 
Britas Lennart Eriksson (S)
Lars Ericson (S)
Anette Jakobsson (S)
Maria Dellham (BA)
Gunilla Johansson (C)
Karin Thorborg (VISK)
Karin Andersson (POSK)
Göran Broås (POSK)
Rune Vikman (POSK)
Maria Thorgren (POSK)
Berit Sonnebo (POSK)
Daniel Eklund Domprost

Ersättare
Dorine Snäckerström (S)
Johan Norrlin (MPSK)
Stefan Sturesson (KR)
Alice Widlund (BA)
Per Rostad (C)
Vicktoria Bagi (VISK)
Lisbeth Kohls (POSK)
Solveig Östberg (POSK)
Ingemar Egelstedt (POSK)

Möten 2023
Kyrkorådets sammanträden genomförs på torsdagar kl 18 följande datum, i lokal på Kyrkbacksgården.

9 februari - OBS! Inställt sammanträde
9 mars
30 mars
27 april Bokslut 2022 OBS! Signering av årsredovisningar
1 juni
7 september 
5 oktober 
2 november Plan o budget 2024
7 december

Handlingar och Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från kyrkorådets sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.