Foto: Mathias Cederholm

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Västerås styrelse. Här kan du läsa om kyrkorådets roll och uppdrag och se vilka som sitter i kyrkorådet just nu. Längst ned på sidan hittar du handlingarna till kyrkorådets möten och protokollen från kyrkorådets möten.

Kyrkorådets viktigaste uppgift är ett bereda ärenden till kyrkofullmäktige och att verkställa de beslut som fullmäktige har fattat. En central uppgift för kyrkorådet är också att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och att följa upp verksamheten.

Kyrkorådet fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Det är också kyrkorådet som har hand om all ekonomisk förvaltning, personalfrågor, fastigheter och egendomar samt är huvudman för begravningsverksamheten. 

Kyrkorådet har tre utskott: arbetsutskottet som även är personalutskott, fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet. Utskotten utses av kyrkofullmäktige.

 

Ledamöter
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige i samband med kyrkovalet. Kyrkorådet består av 15 förtroendevalda ledamöter och 9 ersättare som alla utses av kyrkofullmäktige. Domprosten är alltid ledamot i kyrkorådet.

De som sitter i kyrkorådet just nu utsågs i samband med kyrkovalet 2017 och är valda för mandatperioden 2018-2021.

Ordinarie 
Jörgen Eklund Ordförande (S)
Ulrika Pettersson Förste vice ordförande (C)
Karin Tilly Andre vice ordförande (POSK)
Britt Sandström (S)
Görel Korkman (S)
Lars Ericson (S)
Britas-Lennart Eriksson (S)
Per Rostad (C)
Bengt Wallén (BA)
Alice Widlund (BA)
Maria Thorgren (POSK)
Ingemar Egelstedt (POSK)
Rune Vikman (POSK)
Solveig Östberg (POSK)
Patric Sjölund (SD)
Daniel Eklund Domprost

Ersättare
Thomas Karlsson (S)
Stefan Sturesson (KR)
Hanna Dönsberg (MPSK)
Wivi Johansson (C)
Barbro Schneeberger (BA)
Göran Broås (POSK)
Greta Johansson (POSK)
Anita Thunberg (POSK)
Erik Johansson (SD)

Möten 2020
Kyrkorådets sammanträden genomförs på torsdagar kl 18 följande datum, i regel i lokal på Kyrkbacksgården.

30 januari
13 februari (extrainsatt sammanträde)
26 mars OBS! Genomförs som telefonmöte.
29 april (inför kyrkofullmäktige) OBS! Genomförs via videolänk.
4 juni OBS! Genomförs via videolänk.
3 september OBS! Genomförs via videolänk.
1 oktober OBS! Genomförs via videolänk.
29 oktober (inför kyrkofullmäktige) OBS! Genomförs via videolänk.
3 december OBS! Genomförs via videolänk.

handlingar och Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från kyrkorådets sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.

 

Handlingar och protokoll