Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Västerås styrelse. Här kan du läsa om kyrkorådet roll och uppdrag och se vilka som sitter i kyrkorådet just nu. Längst ned på sidan hittar du handlingarna till kyrkorådets möten och protokollen från kyrkorådets möten.


Kyrkorådets viktigaste uppgift är ett bereda ärenden till kyrkofullmäktige och att verkställa de beslut som fullmäktige har fattat. En central uppgift för kyrkorådet är också att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och att följa upp verksamheten.

Kyrkorådet fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Det är också kyrkorådet som har hand om all ekonomisk förvaltning, personalfrågor, fastigheter och egendomar samt är huvudman för begravningsverksamheten. 

Kyrkorådet har tre utskott: arbetsutskottet som även är personalutskott, fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet. Utskotten utses av kyrkofullmäktige.

Sammanträden 2017
2 februari
2 mars
6 april
4 maj
1 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Ledamöter
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige i samband med kyrkovalet. Kyrkorådet består av 15 förtroendevalda ledamöter och 9 ersättare som alla utses av kyrkofullmäktige. Domprosten är alltid ledamot i kyrkorådet.

De som sitter i kyrkorådet just nu utsågs i samband med kyrkovalet 2013 och är valda för mandatperioden 2014 – 2017.

Ordinarie 
Jörgen Eklund Ordförande (S)
Alice Widlund Förste vice ordförande (BA)
Karin Tilly Andre vice ordförande (POSK)
Britt Sandström (S)
Ulla Brobäck(S)
Lars Ericson (S)
Görel Korkman (S)
Rolf Falkland (BA)
Ulrika Pettersson (C)
Bengt Wallén (FISK)
Maria Thorgren (POSK)
Ingemar Egelstedt (POSK)
Yngve Anderberg (POSK)
Solveig Östberg (POSK)
Evelina Rastas (FK)
Susann Senter tf Domprost

Ersättare
Thomas Karlsson (S)
Asta Matikainen Lecklin (BA)
Birgitta Olsson (C)
Ingrid Högsberg (FISK)
Lars-Olof Carlsson (MPSK)
Rune Vikman (POSK)
Greta Johansson (POSK)
Anita Thunberg (POSK)
John G Ogenholt (FK)

handlingar och Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från kyrkorådets sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.

 

Handlingar och protokoll

Jörgen Eklund

Jörgen Eklund

Svenska kyrkan Västerås

Arbetsutskottet, Kyrkorådet

Direkt: 021-10 76 10

Karin Tilly

Karin Tilly

Svenska kyrkan Västerås

Kyrkorådet

Alice Widlund

Alice Widlund

Svenska kyrkan Västerås

Arbetsutskottet, Kyrkorådet