Foto: Mathias Cederholm

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Västerås styrelse. Här kan du läsa om kyrkorådets roll och uppdrag och se vilka som sitter i kyrkorådet just nu. Längst ned på sidan hittar du handlingarna till kyrkorådets möten och protokollen från kyrkorådets möten.

Kyrkorådets viktigaste uppgift är ett bereda ärenden till kyrkofullmäktige och att verkställa de beslut som fullmäktige har fattat. En central uppgift för kyrkorådet är också att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och att följa upp verksamheten.

Kyrkorådet fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Det är också kyrkorådet som har hand om all ekonomisk förvaltning, personalfrågor, fastigheter och egendomar samt är huvudman för begravningsverksamheten. 

Kyrkorådet har tre utskott: arbetsutskottet som även är personalutskott, fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet. Utskotten utses av kyrkofullmäktige.

 

Ledamöter
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige i samband med kyrkovalet. Kyrkorådet består av 15 förtroendevalda ledamöter och 9 ersättare som alla utses av kyrkofullmäktige. Domprosten är alltid ledamot i kyrkorådet.

De som sitter i kyrkorådet just nu utsågs i samband med kyrkovalet 2021och är valda för mandatperioden 2022-2025.

Ordinarie 
Görel Korkman (S) Ordförande
Torsten Källberg (BA) Förste vice ordförande
Karin Tilly (POSK) Andre vice ordförande
Britt Sandström (S) 
Britas Lennart Eriksson (S)
Lars Ericson (S)
Maria Nordberg Gustafsson (S)
Maria Dellham (BA)
Gunilla Johansson (C)
Karin Thorborg (VISK)
Karin Andersson (POSK)
Victor Månsson (POSK)
Rune Vikman (POSK)
Maria Thorgren (POSK)
Berit Sonnebo (POSK)
Daniel Eklund Domprost

Ersättare
Thomas Karlsson (S)
Kristina Östman (MPSK)
Stefan Sturesson (KR)
Alice Widlund (BA)
Per Rostad (C)
Vicktoria Bagi (VISK)
Göran Broås (POSK)
Solveig Östberg (POSK)
Ingemar Egelstedt (POSK)

Möten 202
Kyrkorådets sammanträden genomförs på torsdagar kl 18 följande datum, i regel i lokal på Kyrkbacksgården men under pandemitid genomförs de digitalt.

28-29 januari Utbildning hela kyrkorådet OBS! INSTÄLLT
10 februari
3 mars
31 mars
28 april Bokslut 2021
2 juni
8 september
6 oktober
3 november Plan o budget 2023, FIN
8 december

handlingar och Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från kyrkorådets sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.