Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdsutskottet

Här kan du läsa om den roll som kyrkorådets kyrkogårdsutskott har och se vilka som sitter i utskottet just nu. Längst ned på sidan hittar du protokollen från utskottets möten.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet. Det är ett uppdrag som kyrkan har fått av riksdagen. Oavsett vilken tro en person som går bort har, ska kyrkan bistå med hjälp kring begravningen. I uppdraget ingår att tillhandahålla gravplatser även för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott ansvarar för begravningsväsendet i Västerås. Kyrkogårdsutskottet ansvarar också för att anlägga, vårda och underhålla kyrkogårdar och begravningsplatser. 

Utskottet leder även verksamheten inom kyrkogårdsförvaltningen. Under den arbetsintensiva sommartiden kan kyrkogårdsförvaltningen ha fler än 75 medarbetare.

Den största begravningsplatsen i Västerås, där det också finns ett krematorium, är Hovdestalunds begravningsplats. Dessutom finns det ytterligare ett drygt 20-tal begravningsplatser i bruk i Västeråsområdet.

Begravningsombud
Begravningsverksamheten i Svenska kyrkan Västerås följs löpande av ett begravningsombud, utsett av Länsstyrelsen. Begravningsombudet granskar bland annat om Svenska kyrkan, som huvudman för begravningsverksamheten i Västerås, använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombudet bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ledamöter
Kyrkogårdsutskottet består av fem förtroendevalda ledamöter och fem ersättare som valts av kyrkorådet. Utöver de förtroendevalda har domprosten en präst som sin representant i utskottet.

De personer som sitter i kyrkogårdsutskottet just nu är valda för mandatperioden 2018-2021.  

Ordinarie 
Asta Matikainen Lecklin Ordförande (BA)
Rune Vikman Vice ordförande (POSK)
Lars Ericson (S)
Torsten Källberg (BA)
Anita Thunberg (POSK)

Ersättare
Magnus Nystedt (C)
Rälg Göran Almegård (S)
Lena Bolton (POSK)

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från kyrkogårdsutskottets sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.

 

Asta Lecklin

Asta Lecklin

Svenska kyrkan Västerås

Kyrkogårdsutskottet

Direkt: 076-896 43 86

Rune Vikman

Rune Vikman

Svenska kyrkan Västerås

Kyrkogårdsutskottet