Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen är en del av Svenska kyrkan Västerås och ansvarar för begravningsverksamheten i Västerås kommun.

Kyrkogårdsförvaltningen styrs av kyrkogårdsutskottet och den huvudsakliga uppgiften är att se till att det finns gravplatser tillgängliga för alla avlidna. Förvaltningen ska också se till att Västerås 23 kyrkogårdar håller en fin och hög standard vad gäller vård och underhåll. Till Kyrkogårdsförvaltningen hör Hovdestalunds kyrkogård med krematorium och tre kapell för begravningsceremonier.

 

Kyrkogårdsförvaltningens expedition behandlar frågor som rör allt som har med begravningar och gravplatser att göra. Det kan bland annat handla om:

  • Föra databaserat register, gravbok, över gravplatser, det vill säga register över gravsatta, adressregister på gravrättsinnehavare, skötselbeställningar med mera.
  • Bokningar av begravningsakt och gravsättning
  • Förfrågningar angående gravplatser och gravsatta
  • Förlängning av gravrättstider
  • Gravanordningssansökningar (utseende på gravsten)
  • Handläggning av återlämnade gravplatser/gravrätter

 

Kyrkogårdsförvaltningen styrs av
Begravningslagen 1990:1144, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.nu/1990:1144

Förvaltningslagen 1986:223, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.se/1986:223

Kulturminneslagen 1988:950, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.se/1988:950