Foto: Mathias Cederholm

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Västerås högsta beslutande organ. Här kan du läsa om fullmäktiges roll och uppdrag samt vilka ledamöter som sitter i fullmäktige just nu. Längst ned på sidan hittar du också protokollen från kyrkofullmäktiges möten.

Västerås kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för hela Svenska kyrkan Västerås. Det gäller till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrkoavgift.

Kyrkofullmäktige utser också de olika styrelserna som finns inom Svenska kyrkan Västerås genom att välja ledamöter till kyrkoråd och församlingsråd. Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd.

Val till fullmäktige
Vart fjärde år väljs ledamöter och ersättare till fullmäktige i samband med kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Det senaste kyrkovalet var i september 2017. 45 ledamöter och 25 ersättare sitter nu i Västerås kyrkofullmäktige.

Ledamöter  
Ordinarie
Britas Lennart Eriksson (S), ordförande
Barbro Schneeberger (BA), 1:e vice ordförande
Solveig Östberg (POSK), 2:e vice ordförande
Karin Tilly (POSK)
Britt Sandström (S)
Maria Thorgren (POSK)
Jörgen Eklund (S)
Ulrika Pettersson (C)
Bengt Wallén (BA)
Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Rune Vikman (POSK)
Görel Korkman (S)
Ingemar Egelstedt (POSK)
Lars Ericson (S)
Cicilia Sedvall (VISK)
Per Rostad (C)
Asta Matikainen Lecklin (BA)
Patric Sjölund (SD)
Yngve Anderberg (POSK)
Thomas Karlsson (S)
Victor Månsson (POSK)
Susanne Lindblom (S)
Wivi Johansson (C)
Greta Johansson (POSK)
Alice Widlund (BA)
Erik Johansson (SD)
Eva Eriksen Edström (FK)
Vicktoria Bagi (VISK)
Göran Broås (POSK)
Iréne Englund (S)
Anita Thunberg (POSK)
Åke Johansson (C)
Micael Larsson (KR)
Lars-Evert Larsson (S)
Hanna Dönsberg (MPSK)
Lena Bolton (POSK)
Per Blomström (SD)
Birgitta Eklund (S)
Lisbeth Kohls (POSK)
Per-Åke Olofsson (S)
Lisbeth Forsgren (POSK)
Mikael Palmqvist (C)
Maria Nordberg (S)
Karin Andersson (POSK)
Rälg Göran Almegård (S)

Ersättare
Marita Edvall Dahlgren (S)
Håkan Jansson (S)
Anny Bustos Teljebäck (S)
Bengt Gustavsson (S)
Anli Magnusson (S)
Sten Helleng (S)
Ingrid Högsberg (BA) 
Leif B Englund (BA)
Camilla Bohm Coleman (C) 
Irene Sandberg (C)
Karin Vikland (C)
Topsy Källå (FK)
Anna-Karin Andersson (FK)
Anne-Marie Nyström (KR) 
Stefan Sturesson (KR)
- (MPSK)
Johan Norrlin (MPSK)
Rasmus Gill (POSK)
Berit Sonnebo (POSK)
Ann-Sofie Berglund (POSK)
Tom Lönnholm (POSK)
Margit Iraeus (POSK)
Berit Svanborg (POSK)
Lars Erik Rydberg (POSK)
Birgitta Lindh Johansson (S)
 

Möten 2021
Kyrkofullmäktiges sammanträden genomförs tisdagar kl 19 följande datum, i regel i lokal på Kyrkbacksgården men i pandemitid kan det komma att genomföras digitalt.

15 juni (bokslut 2020) OBS! Genomförs via videolänk.  
16 november (budget 2022) OBS! Genomförs på plats i Kyrkbacksgården med start kl. 18.00 respektive kl. 18.30. 
14 december (kommande kyrkofullmäktige, val av kyrkoråd etc.)

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.