Foto: Henrik Mill

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Västerås högsta beslutande organ. Här kan du läsa om fullmäktiges roll och uppdrag samt vilka ledamöter som sitter i fullmäktige just nu. Längst ned på sidan hittar du också protokollen från kyrkofullmäktiges möten.

Västerås kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för hela Svenska kyrkan Västerås. Det gäller till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrkoavgift.

Kyrkofullmäktige utser också de olika styrelserna som finns inom Svenska kyrkan Västerås genom att välja ledamöter till kyrkoråd och församlingsråd. Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd.

Val till fullmäktige
Vart fjärde år väljs ledamöter och ersättare till fullmäktige i samband med kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Det senaste kyrkovalet var i september 2021. 45 ledamöter och 25 ersättare sitter nu i Västerås kyrkofullmäktige.

Ledamöter  
Ordinarie
Britas Lennart Eriksson (S) Ordförande
Barbro Schneeberger (BA) Vice ordförande
Ingemar Egelstedt (POSK) Andre vice ordförande
Karin Tilly (POSK)
Britt Sandström (S)
Karin Andersson (POSK)
Maria Dellham (BA)
Berit Svanborg (POSK)
Åke Johansson (C)
Vicktoria Bagi (VISK)
Anette Jakobsson (S)
Rune Vikman (POSK)
Lars Ericson (S)
Maria Thorgren (POSK)
Torsten Källberg (BA)
Berit Sonnebo (POSK)
Gunilla Johansson (C)
Håkan Jansson (S)
Cicilia Sedvall (VISK)
Caroline Närhi (MPSK)
Göran Broås (POSK)
Thomas Karlsson (S)
Anne-Marie Nyström (KR)
Solveig Östberg (POSK)
Alice Widlund (BA)
Anneli Gunstedt (FK)
Iréne Englund (S)
Per Rostad (C)
Lars-Evert Larsson (S)
Yngve Anderberg (POSK)
Heidi Wallinder (VISK)
Greta Johansson (POSK)
Dorine Snäckerström (S)
Ingrid Högsberg (BA)
Lena Bolton (POSK)
Per-Åke Olofsson (S)
Lisbeth Kohls (POSK)
Mikael Palmqvist (C)
Anli Magnusson (S)
Kristina Östman (MPSK)
Ann-Sofie Berglund (POSK)
Karin Thorborg (V)
Rälg Göran Almegård (S)
Peter Freyhult (POSK)
Margit Iraeus (POSK)

Ersättare
Anny Bustos Teljebäck (S)
Carl Johan Norström (S)
Aino Ylinampa Männikkö (S)
Sten Helleng (S)
Tellervo Saukko (S)
Bengt Gustavsson (S)
Asta Matikainen Lecklin (BA)
Rolf Falkland (BA)
Leif Englund (BA)
Iréne Sandberg (C)
Karin Vikland (C)
Eva Eriksen Edström (FK)
Marianne Gustafsson (FK)
Stefan Sturesson (KR)
Joakim Widell (KR)
Johan Norrlin (MPSK)
Helena Arfvidsson (POSK)
Tom Lönnholm (POSK)
Maria Borg (POSK)
Anita Thunberg (POSK)
Cecilia Alexandersson (POSK)
Anna-Brita Lundahl (POSK)
Bengt Lundin (POSK)
Ulla Lithén (POSK)

Möten 2023
Kyrkofullmäktiges sammanträden genomförs tisdagar kl 19 följande datum, i regel i lokal på Kyrkbacksgården.

13 juni Bokslut 2022
14 november Plan o budget 2024

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.