Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Västerås högsta beslutande organ. Här kan du läsa om fullmäktiges roll och uppdrag samt vilka ledamöter som sitter i fullmäktige just nu. Längst ned på sidan hittar du också protokollen från kyrkofullmäktiges möten.


Västerås kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för hela Svenska kyrkan Västerås. Det gäller till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrko- och begravningsavgift.

Kyrkofullmäktige utser också de olika styrelserna som finns inom Svenska kyrkan Västerås genom att välja ledamöter till kyrkoråd och församlingsråd. Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd.

Val till fullmäktige
Vart fjärde år väljs ledamöter och ersättare till fullmäktige i samband med kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Det senaste kyrkovalet var i september 2013. 45 ledamöter och 23 ersättare sitter nu i Västerås kyrkofullmäktige. Den här mandatperioden är en stol tom. Det beror på att (MPSK) fick röster motsvarande två ledamöter samtidigt som det bara fanns en kandidat på valsedeln.

Sammanträden 2017
18 april
13 juni
14 november
12 december

Ledamöter  
Ordförande: Britas Lennart Eriksson (S) 
Förste vice ordförande: Asta Matikainen Lecklin (BA) 
Andre vice ordförande: Solveig Östberg (POSK) 

Ordinarie
Yngve Anderberg (POSK) 
Kjell Andersson (FK) 
Kari Arnkvaren (POSK)
Ann-Britt Borrman (S) 
Ulla Brobäck (S)
Ingemar Egelstedt (POSK)
Birgitta Eklund (S)
Jörgen Eklund (S)
Leif Englund (BA)
Lars Ericson (S)
Rolf Falkland (BA)
Lisbeth Forsgren (POSK) 
Irene Englund (S)
Göran Broås (POSK) 
Greta Johansson (POSK) 
Lars Kallsäby (C) 
Thomas Karlsson (S) 
Monica Knutsson (BA) 
Görel Malinaric Korkman (S)
Lars Evert Larsson (S)
Bengt Lundin (POSK)
John Ogenholt (FK)
Per-Åke Olofsson (S)
Birgitta Olsson (C)
Mikael Palmqvist (C)
Ulrika Pettersson (C)
Johanna Pettersson (S)
Evelina Rastas (FK)
Lars-Erik Rydberg (POSK)
Britt Sandström (S) 
Ingrid Svensson (POSK)
Håkan Jansson (S)
Maria Thorgren (POSK)
Anita Thunberg (POSK)
Karin Tilly (POSK)
Bengt Wallén (FISK)
Anders Westman (POSK)
Alice Widlund (BA)
Rune Vikman (POSK)
Ola Wässman (FISK)

Ersättare
Cecilia Alexandersson (POSK)
Gunnel Andersson (POSK)
Karin Andersson (POSK)
Inga-Lill Andvallen (FISK)
Lena Bolton (POSK)  
Elisabeth Cervin-Ellqvist (POSK)
Inger Louise Nilsson  (BA)
Gunilla Eliasson (S)
Bo Hallström (S)
Sten Helleng (S)
Ingrid Högsberg (FISK)
Margit Iraeus (POSK)   
Anli Magnusson  (S)  
Topsy Källå (FK)  
Susanne Lindblom (S)  
Tom Lönnholm (POSK)  
Maria Nordberg (S)  
Monica Stolpe Nordin (C)  
Leif Palevik (S)  
Per Rostad (C)
Barbro Schneeberger (BA)  
Ulla Skoglöf (POSK)  
Ulf Strömqvist (BA)  
Tomas Tengnér (FK)   

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.

Protokoll