Kyrka för FairTrade

Flera av Västerås kyrkor är diplomerade som Kyrka för FairTrade. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Vad är FairTrade? 
Ca 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom, med mindre än 8 kr om dagen. Varje år dör miljontals människor i sjukdomar som lätt kunnat förebyggas. När vi ser på tillståndet i världen är det lätt att uppröras och lätt att inse att vi alla måste dra vårt strå till stacken, särskilt vi som kyrka.

Ett sätt att bidra är den här diplomeringen som har arbetats fram av kyrkor i Sverige och samfund samt föreningen för FairTrade. Av flera kriterier i diplomeringen handlar ett om FairTrade-varor. Sådana produkter är oftast lite dyrare än andra liknande varor.

Varför är FairTrade-varor dyrare?
För att en vara ska få märket på sig så måste en rad krav i produktionen uppfyllas. Det här handlar om en oberoende produktmärkning som ställer krav på mänskliga rättigheter i den internationella handeln.

Till exempel:

  • Bättre ekonomiska villkor för odlare och anställda.
  • Bättre arbetsvillkor, inga gifter och bättre arbetsutrustning.
  • Allt ska göras för motverka barnarbete.

I vår församling serveras alltid FairTrade-märkt kaffe, te, socker och honung. Många fler varor finns till försäljning i våra FairTrade-hyllor.

Här kan du läsa mer om FairTrade på deras hemsida.

Idag är Önsta Gryta kyrka, Gideonsbergskyrkan, Kungsåra församling och Västerås domkyrka/Kyrkbacksgården diplomerade som Kyrka för FairTrade.