Foto: Håkan Sjunnesson /IKON

Krisstöd för skolan

Att ha någon att prata med är mänskligt. Vid kriser, dödsfall eller andra allvarliga händelser kan det till och med vara en nödvändighet. Våra präster och diakoner kan här vara ett stöd.

Diakoner och präster har tystnadsplikt och erbjuder enskilda samtal för den som behöver, men kan också komma till en skola eller skolklass för att erbjuda stöd i samband med till exempel en kris eller en omskakande situation.

Kontakta oss via e-post eller ring 021-81 46 00, vardagar, 9-16.