Foto: Pixabay

Krisstöd för skolan

Att ha någon att prata med är mänskligt. Vid kriser, dödsfall eller andra allvarliga händelser kan det till och med vara en nödvändighet. Våra präster och diakoner kan här vara ett stöd.

När något allvarligt händer på en skola som påverkar eleverna har vi ett väl upparbetat samarbete med Västerås stad och har väl fungerande rutiner för att snabbt kunna finnas på plats för att stötta elever och medarbetare.

Svenska kyrkans diakoner och präster har tystnadsplikt och erbjuder enskilda samtal för den som behöver, men kan också komma till en skola eller skolklass för att erbjuda stöd i samband med till exempel en kris eller en omskakande situation.

Vi kan också vara ett stöd i samtal kring olika typer av etiska frågor.

Kontakta oss via e-post eller ring 021-81 46 00, vardagar, 9-16.