Västerås domkyrka i vintertid
Foto: Leon Grimaldi

Jubileumsvandringens startpunkt

Jubileumsvandringen startar vid Västerås domkyrka, där Johannes Rudbeckius var verksam 1623, det år då Rudbeckianska gymnasiet grundades.