Foto: Illustration: Mats Minnhagen

Johannes Rudbeckius och Malin Hising

Johannes Rudbeckius anlände som biskop i Västerås stift 1619 och grundade Sveriges första gymnasium tillsammans med sin fru Malin Hising 1623. De tog även initiativet till att starta Sveriges första skola för flickor 1632.

De var sanna ljusbärare och inledde bygget vårt nuvarande kunskapssamhälle. Det många inte vet är att de också lade grunden till det som idag är vårt folkbokföringssystem. Alla Sveriges släktforskare har Johannes Rudbeckius att tacka för mycket!

Information om Rudbeckiusvandringen

Välkommen till Rudbeckiusvandringen som togs fram till Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum 2023. Vandringen rör sig i en av Sveriges två kunskapstrianglar, där kyrka, skola och bibliotek än idag samverkar till det moderna kunskapssamhället.