Foto: Henrik Mill

Hovdestalund

KORSETS KAPELL


Ett av fyra begravningskapell som ligger på Hovdestalunds kyrkogård. Till ert förfogande står vaktmästare.
Plats i bänkarna: 150
Möjlighet till utsmyckning: Altaret är smyckat med blommor och ljus. Möjlighet finns att göra det till ett neutralt rum utan religiösa symboler.
Tillgänglighetsanpassning: Ja.
Toaletter: Två stycken.
Utrymme omklädning, förberedelse: Finns för officianter.
Utrymme för instrument eller liknande framför altaret: Ja.
Instrument i kapellet: Orgel och elpiano. 
Ljud- och ljusanläggning: Hörslinga, Wi-fi, ljudanläggning, ingångar till mobila enheter, bärbar mikrofon, mygga.
Kostnad: Lokalen tillhandahålls utan avgift enligt begravningslagen.

 

S:T ILIANS KAPELL 


Ett av fyra begravningskapell som ligger på Hovdestalunds kyrkogård. Till ert förfogande står vaktmästare.
Plats i bänkarna: 50
Möjlighet till utsmyckning: Altaret är smyckat med blommor och ljus. Möjlighet finns att göra det till ett neutralt rum utan religiösa symboler.
Tillgänglighetsanpassning: Ja.
Toaletter: Två.
Utrymme omklädning, förberedelse: Finns för officianter.
Utrymme för instrument eller liknande framför altaret: Ja.
Instrument i kapellet: Orgel och elpiano.
Ljud- och ljusanläggning: Hörslinga, Wi-fi, ljudanläggning, ingångar till mobila enheter, bärbar mikrofon och mygga.
Kostnad: Lokalen tillhandahålls utan avgift enligt begravningslagen.

 

S:TA GERTRUDS KAPELL


Ett av fyra begravningskapell som ligger på Hovdestalunds kyrkogård. Till ert förfogande står vaktmästare.
Plats i bänkarna: 15
Möjlighet till utsmyckning: Kapellet är smyckat med ljus. Möjlighet finns att göra om rummet till ett neutralt rum utan religiösa symboler.
Tillgänglighetsanpassning: Ramp finns.
Toaletter: En.
Utrymme omklädning, förberedelse: Finns för officiant.
Utrymme för instrument eller liknande i kapellet: Begränsat.
Instrument i kapellet: Nej.
Ljud- och ljusanläggning: Enkel ljudanläggning.
Kostnad: Lokalen tillhandahålls utan avgift enligt begravningslagen

 

S:T DAVIDS KAPELL


Ett av fyra begravningskapell som ligger på Hovdestalunds kyrkogård. Till ert förfogande står vaktmästare.
Plats i bänkarna: 50.
Möjlighet till utsmyckning: Altaret är smyckat med blommor och ljus. Ingen möjlighet att göra det till ett neutralt rum utan religiösa symboler.
Tillgänglighetsanpassning: Ja.
Toaletter: En.
Utrymme omklädning, förberedelse: Nej.
Utrymme för instrument eller liknande framför altaret: Ja.
Instrument i kapellet: Nej.
Ljud- och ljusanläggning: Ingen
Övrigt: Kapellet finns bara tillgängligt under sommarmånaderna.
Kostnad: Lokalen tillhandahålls utan avgift enligt begravningslagen.

Korsets kapell

Sankt Ilians kapell och Sankta Gertruds kapell

Sankt Davids kapell

Detta finns att låna på Hovdestalund

Kyrkogården