Hållbar kyrka och hållbar värld

Ekonomisk, ekologisk, social och existentiell hållbarhet är viktigt för framtiden. Därför arbetar Svenska kyrkan Västerås med hållbarhet ur många aspekter, i allt från lokalfrågor till att vi tagit fram ett helt nytt gudstjänstmaterial med miljötema, till hur vi arbetar för ett bättre samhälle för oss alla.

Åtgärder för minskad elförbrukning

Många av kyrkorna i Västerås är medeltida och ett flertal värms upp med direktverkande el. Elförbrukningen är så hög som 1 miljon kWh per år, vilket skapar både stor belastning på eltillgången och kraftigt höjda kostnader, som vi inte vill ska gå ut över övriga verksamheter. Det gör att vi kommer vidta ett antal åtgärder från och med årsskiftet 2022/2023.

Öppethållande i kyrkor och andra lokaler från årsskiftet

Som ett led i att minska elförbrukningen kommer ett antal åtgärder att vidtas från och med januari 2023. Åtgärderna innebär bland annat att några kyrkor vinterstängs under perioden januari-mars. I listan nedan ser du hur vi håller öppet.

Blommor, bin och en och annan gravsten

På Wallinska kyrkogården låter man under sommaren gräset växa fritt. Detta som en del av ett projekt att främja den biologiska mångfalden.

Hur vi jobbar med klimatfrågor

Svenska kyrkan vill efterlämna en värld, vårt enda hem, i ett beboeligt skick till våra barn. Som ett steg i det arbetet antogs 2019 en färdplan för klimatet, med sikte att Svenska kyrkan ska bli klimatneutral 2030. Vad gör Svenska kyrkan Västerås för att bidra till att det målet nås?

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Ärligt, brutalt och hoppfullt för miljön

Det är lätt att drabbas av ångest och panik när vi tänker på klimatet. Vilken värld lämnar vi över till våra barn? För kyrkan är miljö- och klimatfrågorna viktiga och därför uppmärksammas dessa frågor alldeles särskilt under Skapelsetid (1 sep-4 okt) bland annat genom att fira en nyskriven gudstjänst med fokus på miljö.

Ett schysstare samhälle

Svenska kyrkan Västerås bidrar till ett schysstare samhälle på många sätt, genom stöd till den som behöver oavsett tro eller tvivel, samtal med präster och diakoner, matkassar till den som är hungrig, tröst och hopp till den som förtvivlar och mycket mer.

Med regnbågens alla färger

För oss är det en självklarhet att stå upp och verka för ett samhälle där alla människor får vara precis som de vill vara och mötas med respekt. I Västerås finns därför till exempel regnbågskonfa och särskilda gudstjänster - Gudstjänst i regnbågens alla färger.

Du är inte ensam - någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Här hittar du flera kontaktvägar till medmänniskor att prata med. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen till kyrkan för att prata med någon. Du behöver inte vara medlem eller troende.

Kyrka för FairTrade

Flera av Västerås kyrkor är diplomerade som Kyrka för FairTrade. Här kan du läsa mer om vad det innebär.