Foto: Henrik Mill

Hållbar kyrka och hållbar värld

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är viktigt för framtiden. Därför arbetar Svenska kyrkan Västerås med hållbarhet ur många aspekter, i allt från lokalfrågor till att vi tagit fram ett helt nytt gudstjänstmaterial med miljötema, till hur vi arbetar för ett bättre samhälle för oss alla.