Gudstjänster och andakter i Korsets kapell

Under Allhelgonahelgen erbjuds ett stort antal gudstjänster och andakter i Korsets kapell på Hovdestalunds kyrkogård.

Fredag 4/11


Kl.15 Musikgudstjänst ”Rör vid min själ” - Pia Degréus

Kl.16.30 Musikgudstjänst ”Håll mitt hjärta”

Kl.18.30  Musikgudstjänst ”Stilla ro och nära”

 

Lördag 5/11


Kl.11 Musikgudstjänst ”I den stora sorgens famn” 
Eva Brindbergs Granath

kl.13 Musikgudstjänst ”Du är älskad där du går”
Kören Lux Nova under ledning av Anita Olandersson

Kl. 14 Finskspråkig gudstjänst - Emma van Kersbergen

Kl. 15.30 Musikandakt - Heléne Leijon

Kl. 16.30 Musikandakt - Heléne Leijon

Kl. 19.00 Gospelmässa - Heléne Leijon. Gospelkören Veni Vidi Canti medverkar.